Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2022 devrine ait kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna nazaran, kısa vadeli dış borç stoku, kasımda 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 19,6 artarak 145,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu periyotta, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,1 artışla 60,7 milyar dolar, öteki dalların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,5 yükselişle 52,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, kasım ayında 2021 yıl sonuna nazaran yüzde 4,8 azalışla 10,5 milyar dolara indi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 25,7 yükselerek 19,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 22,1 artarak 19,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Birebir devirde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 25,6 artışla 11,9 milyar dolar oldu.

Diğer kesimler altında yer alan ithalat borçları, 2021 sonuna nazaran yüzde 20,0 artarak 46,6 milyar dolara yükseldi.

Özel bölümün kısa vadeli dış borcu 85,3 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu bölümünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna nazaran yüzde 24,3 artarak 27,6 milyar dolara, özel dalın kısa vadeli dış borcu da yüzde 16,4 yükselerek 85,3 milyar dolara ulaştı.

Bu devirde, özel alacaklılar başlığı altındaki nakdî kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna nazaran yüzde 18,6 artışla 75,2 milyar dolar, mali olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 20,6 yükselerek 69,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, kasım sonu prestijiyle 565 milyon dolar oldu. Birebir devirde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 133 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stoku kasım sonu prestijiyle yüzde 45,5’i dolar, yüzde 26,3’ü avro, yüzde 9,3’ü TL ve yüzde 18,9’u öteki döviz cinslerinden oluştu.

Kasım sonu prestijiyle orjinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl yahut daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye nazaran kısa vadeli dış borç stoku 189,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kelam konusu stokun 16,0 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel kesimin yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu kesiminin yüzde 20,5, Merkez Bankası’nın yüzde 17,2 ve özel bölümün yüzde 62,3 hisseye sahip olduğu görüldü.