Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin 2023 yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programını içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda 4 Aralık 2017 prestijiyle 2 yıl kesintisiz çalışmış olup, hala devam eden taşeron emekçilerin yapılacak imtihanda başarılı olma kuralıyla takıma alınması karara bağlandı.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), 2023’te, 2022 yılında ayrılan işçinin en fazla yüzde 75’i oranında açıktan yahut naklen atama yapabilecekler. Bu oran, teşebbüs içi işçi nakli suretiyle muhtaçlığın karşılanamaması durumunda geçerli olacak.

Ayrılan işçi sayısının yüzde 10’u kadar da özelleştirme uygulamaları nedeniyle Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilen nakle tabi işçiden atama yapılabilecek. Sivil havacılık dalında faaliyet gösteren teşebbüsler dışında kurumlar emekli yeni işçi çalıştıramayacaklar.

Üretimi artan KİT’e işçi alım istisnası

Öte yandan yeni üretim tesisi kuran, dönem alan, mal ve hizmet üretimini artıran teşebbüsler, özel nitelikli işçi, Ar-Ge işçisi üzere alımlarda genel sınırlamaya tabi olmadan, 2022 yılında ayrılan işçinin yüzde 50’si kadar yeni işçi alımı yapabilecek.

KİT’lerin hizmet alım kontratları kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan ve 4 Aralık 2017 prestijiyle en az 2 yıl kesintisiz çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak imtihan sonucunda emekçi statüsünde istihdam edilebilecekler.

İhale yoluyla hizmet alımında, iş hukukuna nazaran devamlılık arz edebilecek kararlara ve uygulamalara mukavelelerde yer verilemeyecek.

Kurumlar 31 Aralık 2022’ye kadar ilgili Bakanlığa bütçelerini gönderecekler. Kambiyo ziyanı dahil, görevlendirme ödemeleri, yatırım tavanının değişmesi, temettü transferi üzere çeşitli sebeplerle işletme bütçelerinde değişiklik yapmaya, KİT idare konseyleri yetkili olacak.

Teşebbüsler, kamu özel ayrımı yapmaksızın tüm borçlarını vaktinde ödemek ve alacaklarının tahsilatında da gerekli süreçleri vaktinde tesis ettirmek zorunda olacaklar.

Kendi ortalarındaki ticari ilgiler münasebetiyle oluşacak borç ve alacaklara uygulanacak faiz oranı KİT’ler tarafından belirlenecek.

KİT’ler finansal piyasalarda mevcut olan araçları, yalnızca ana faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kesin olan ticari yahut finansal süreçlerden doğan risklerden korunmak hedefiyle kullanabilecekler. Finansal ve emtia risklerinin idaresi konusunda danışmanlık hizmeti alabilecekler.

Bakanlıklar, program kapsamında ve kamu teşebbüsü bazında 2023 yılı için üçer aylık, 2024-2025 periyoduna ait yıllık amaç ve tavanı belirleyecek.