Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tarifine, niteliklerine ve sınıflandırılması hakkında yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan KOBİ yönetmeliğiyle değiştirilerek yenilendi.

Yönetmelikle, KOBİ tarifleri da yine düzenlendi. Buna kapsamda bilanço eşikleri; mikro işletme sayılabilmek 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, küçük işletme sayılabilmek için 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye, orta büyüklükte işletme sayılabilmek için ise 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarıldı.

İşletmelerin istihdam eşiklerinde ise rastgele bir değişiklik yapılmadı. İşletme sınıfları son hesap periyoduna ilişkin bilgilerle belirlenecek. Bu bilgiler için kurumlar vergisi mükellefleri ve gelir vergisi mükellefleri beyanname verme mühletinin içinde bulunduğu ay sonu temel alınacak.

KOBİ cinslerine ait kriterler belirlendi

Yönetmelikle, KOBİ işletme çeşitlerine ait kriterler de tekrar düzenlendi.

Buna nazaran, bir işletme tek başına bir işletmenin sermayesinin yüzde 25 ve daha fazlasına sahip değilse bağısız işletme olarak kabul edilecek. Gerçek kişi işletmeleri bu kategoriye dahil olacak.

Bir işletmenin tek başına yahut bağlı işletmeleriyle ortaklaşa öteki bir işletmenin sermayesinin yüzde 25 yahut fazlasına ve yüzde 50 yahut daha azına sahip olması durumunda ortak işletme olarak kabul edilecek.

Bir işletmenin tek başına yahut bağlı işletmeleriyle birlikte ortaklaşa öbür bir işletmenin sermayesinin çoğunluğuna sahip olması, kendisinin sermayesinin çoğunluğuna, öteki bir işletmenin tek başına yahut bağlı işletmeleriyle birlikte sahip olması halinde ise bağlı işletme olarak kabul edilecek.

Bağımsız işletme olarak sayılan; üniversiteler, araştırma merkezleri, dernek ve vakıf nitelikli yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar, kitle fonlaması platformları, bütçesi 25 milyon TL’den az ve nüfusu 5 binden az olan yerlerdeki belediyeler, köy hükmî kişilikleri, teşebbüs sermayesi iştirakleri yahut yatırım fonları haricindeki işletmelerden sermayesinin yüzde 25 yahut fazlasının bir yahut birden fazla kamu kuruluşu niteliğini haiz kuruluşların denetiminde olanlar KOBİ sayılamayacak.