Afet riski altındaki alanlardaki yapıların dönüştürülmesi kapsamında sağlanacak konut ve işyeri imal kredilerinde üst limit ve faiz oranında artışa gidildi.

Resmi Gazete’nin 2 Ekim tarihli sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz dayanağına ait kararda değişiklik yapılmasına dair kararda yapılan düzenlemeyle, bu kapsamda sağlanacak kredi anapara meblağı üst limiti, güçlendirme kredisi için 240,000 TL’ye, konut imal ve edinme kredileri ve iş yeri üretim kredisi için 600,000 TL’ye, iş yeri edinme kredisi de 250,000 TL’ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle, güçlendirme ve konut üretim ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600 baz puana, iş yeri imal ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana çıkarıldı. Bakanlığın faiz dayanağı oranı ise güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0.50 puan, iş yeri kredilerine aylık 0.38 puan olarak belirlendi.

Kararla ayrıyeten, bir hak sahibi ismine faiz dayanağı sağlanacak toplam kredi fiyatı sonu da 2 milyon TL’den 3 milyon TL’ye yükseltildi.