Sağlık Bakanlığı, muayenehane doktorlarıyla ilgili “özel hastanenin yüzde 15 düzeyinde dışarıdan doktor kabul edilebileceği” istikametindeki kota düzenlemesini kaldırdı.

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliklerine nazaran, muayenehanesi bulunan tabipler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Toplumsal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık kontrat yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek.

Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta takım sayısının üçte birini aşmayacak biçimde tabiplerle mukavele yapabilecek.

Hekimler, birden fazla özel hastaneyle, takımlarının üçte birini aşmayacak biçimde kontrat yapabilecek

Bakanlıktan edinilen bilgiye nazaran, yapılan düzenlemelerle halihazırda muayenehanesi bulunan tabipler ile 60 yaş üzerinde olup muayenehane açmak isteyen doktorların özel hastanelerden yararlanmasına yönelik sınırlamalar büyük oranda kaldırıldı.

Muayenehane doktorlarının hastasını tedavi edeceği hastanelerle mukavele yapma mecburiliği devam edecek. Bu tabipler, birden fazla özel hastaneyle, takımlarının üçte birini aşmayacak halde kontrat yapabilecek. Ayrıyeten ek olarak istedikleri bir hastaneyle de takım sınırlamasına takılmaksızın kontrat düzenleyebilecek.

Hasta güvenliğinin garanti altına alınması ve denetlenebilir olması bakımından hasta kayıtları, Muayene Bilgi İdare Sistemi’nde (MBYS) tutulacak ve hastanelere nakli bilgi sistemleri üzerinden yapılacak.

Vaka bazlı özel müsaade verilmesinin önü açıldı

Yönetmelik değişiklikleri kapsamında, mukavele imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda doktorun istediği öteki bir hastanede bu sürecin yapılması için Vilayet Sıhhat Müdürlüğü tarafından olay bazlı özel müsaade verilmesinin de önü açıldı.

Yapılan düzenlemelerle, 6 Ekim’de yapılan yönetmelik değişikliğiyle gündeme gelen “özel hastanenin yüzde 15 düzeyinde dışarıdan tabip kabul edilebileceği” istikametindeki kota kaldırıldı.

“Muayenehane tabiplerinin sıhhate katkıları devam edecek”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta toplumsal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muayenehane doktorlarının taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun gereksinimini belirledik. İstikrarları kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan evvel ilan edeceğiz. Muayenehane doktorlarımızın sıhhate katkıları devam edecek” sözlerini kullanmıştı.