Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan rapora nazaran, nakdi kredilerin 7 trilyon 401 milyar TL’si bankalar (55 banka), 112 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 56 milyar TL’si finansman şirketleri (20 finansman şirketi) ve 71 milyar TL’si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2022 yılı Kasım ayı prestijiyle 201 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 190 milyar TL’si bankalara; 7,7 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,2 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Kasım 2022 prestijiyle, bir evvelki yıla nazaran 1 puan azalarak yüzde 2,6 oldu. Ticari krediler 6,2 trilyon TL oldu.

Ticari krediler yüzde 54 artarak 6,2 trilyon TL oldu

Ticari kredilerin toplam içindeki hissesi yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 30 ile en yüksek hisseye sahiptir. Hissesi yüzde 10 ve üzerinde olan öteki ana dal ise toptan ve perakende ticaret bölümüdür.

Kasım 2022 prestijiyle tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan kesim; yüzde 5,6 ile güç bölümü oldu. Bu bölümü yüzde 5,3 ile inşaat bölümü ve yüzde 4,4 ile turizm bölümü takip etti.

Bireysel krediler 1,4 trilyon TL’yi aştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan kişisel krediler, yüzde 49 artarak 1.452 milyar TL oldu. Ferdî kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 14,3 milyar TL’lik kişisel kredinin 10,9 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluşmaktadır.

Bireysel kredilerin yüzde 40’ını gereksinim kredileri, yüzde 25’ini konut kredileri, yüzde 28’ini kredi kartları, yüzde 3,5’ini taşıt kredileri ve yüzde 4,5’ini kredili mevduat hesabı oluşturdu. Kişisel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı, yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin sayısı 37,7 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2 milyon kişi artarak 37,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 39 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında 226 bin kişi birinci sefer kredi kartı, 147 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 11 bin oldu. 146 bin kişi ise birinci kere kredili mevduat hesabı kullanırken, 27 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı.

Kasım 2022 ayı prestijiyle İstanbul 29, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik kişisel kredi hissesine sahiptir. Hakkari, yüzde 152 ile son 12 ayda ferdi kredi bakiyesi en çok artan vilayet oldu. Kişi başına ortalama kişisel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek vilayetler ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.