Konuya ait ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, İstanbul’da ruhsat alanları ortasında kalan 2’inci küme küçük alan maden alanı, mücavirindeki ruhsat sahipleri ortasında ihale edilecek.

İhale edilecek alanlara ait bilgiler, en az 15 gün evvelden MAPEG’in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı 22 Aralık Perşembe günü 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda ihale kuruluna direkt yapılacak.

İhale edilmek üzere ilan edilen alana birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma yordamıyla gerçekleştirilecek.

Kastamonu’da jeotermal kaynak arama ruhsat alanları ihale edilecek

Kastamonu Vilayet Özel Yönetimi Vilayet Daimi Encümen Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, Kastamonu’nun Merkez ilçesinde jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatlı alanlar açık teklif yordamıyla ihale edilecek.

Arama ruhsat müddeti 3 yıl olarak belirlenen alanların ihalesi, 20 Aralık Salı günü saat 11.00’de Kastamonu Valilik Binası İstiklal Yolu Toplantı Salonu’nda yapılacak.