Özlem ERMİŞ BEYHAN

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, sürdürülebilir gelecek için kıymetli bir proje başlattı. Sonsuz kere dönüşebilen alüminyumdan aldığı ilhamla dev şirket biyoçeşitlilik için harekete geçti. Türkiye’nin alüminyum ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren, kimi eserlerde Avrupa’nın en büyük iki üreticisinden biri olan Assan Alüminyum, Kibar Holding’in sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri içinde değerli rol oynuyor.

Çervesel sürdürülebilirliğin en kıymetli alt başlıklarından ‘Biyoçeşitliliğin Korunması’ alanında 3 yıldır ağır bir halde çalışan şirket, Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle çeşidi tükenme tehlikesi altında olan “Amsonia orientalis – Mavi Yıldız” bitkisini biyoteknolojik usullerle çoğaltıp hayat döngüsüne kazandırmıştı. Projenin devamında yeniden florada katiyetle korunması gereken çeşitler ortasında yer alan “Pancratium maritimum – Kum Zambağı” bitkisi için çalışma başlatıldı ve proje olumlu sonuç verdi. Türkiye’nin varlıklı biyoçeşitliliğinin sürdürülebilmesi için ehemmiyet taşıyan proje kapsamında laboratuvar ortamında çoğaltılan Kum Zambakları’nın tabiata transferi gerçekleştirildi.

Yürütülen projenin biyoçeşitliliğin devamlılığı ve doğal kaynakların korunması açısından ekolojik yaklaşımlara örnek teşkil edeceğine inandığını söyleyen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Daha yaşanılası bir dünya için çalışıyoruz. Etrafımıza, ülkemize, dünyamıza sunduğumuz katkının kapsamını genişletecek adımlar atıyoruz. Assan Alüminyum şirketimizin ‘Biyoçeşitliliği Muhafaza Projesi’ gurur duyduğumuz bir süreç. Biyoçeşitlilik dünyanın geleceği için en kritik bileşenlerden biri. Bu türlü bir sorumluluğu sanata takviyeyle taçlandırmaktan ayrıyeten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kum Zambağı da yaşama dönüyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Biyoloji Kısmı ile çevresel sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda üniversite-sanayi iş birliğinde örnek bir projeye imza attıklarını kaydeden Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ise proje hakkında şunları söyledi: “Küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun çalışmalarımızın kıymetli bir çıktısı olarak, küresel alüminyum kesimi inisiyatifi ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı aldık. Kurumsal toplumsal sorumluluk projelerimizle de dünyamızın geleceğine katkı sunuyoruz. Biyoçeşitliliği muhafazanın sürdürülebilir gelecek için kıymetli bir mevzu olduğunun şuuruyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.”

Sanatla doğayı buluşturan tesadüf

Proje devam ederken Şiddetli PSM yapımları ortasında Kum Zambakları oyununun olduğunu öğrendiklerini ve büyük heyecan duyduklarını kaydeden Güngör, “Bu olağanüstü tesadüfle ülkemizin kültür-sanat hayatında değerli bir gücü temsil eden Güçlü PSM’deki Kum Zambakları oyununun ana destekçisi olma kararı aldık. Sanatın birleştirici, tabiatın güzelleştirici gücüne inanıyoruz” dedi.