Global Yatırım Holding (GYH), 2022 yılı birinci dokuz ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Küme, birinci dokuz aylık devirde bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran IFRIC 12 tesiri hariç tutulduğunda yaklaşık 5 katlık artışla 4 milyar 628,7 milyon TL’lik konsolide gelir elde etti.

Tüm iş kollarının katkısıyla büyük bir artış yaşanan konsolide gelire en çok katkıyı ise gaz ve liman iş kolları gerçekleştirdi. Küresel Yatırım Holding’in birebir periyotta konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise yaklaşık 8 katlık artışla 1 milyar 630 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide FAVÖK’e de en güçlü katkı limanlar ve gaz iş kolundan geldi.

Karlılığını yükseltti

Holding, 2021 yılının birinci 9 ayında 399 milyon TL’lik net ziyana karşılık, bu yılın birinci 9 ayında 262 milyon TL konsolide net kar gerçekleştirdi. Kelam konusu kar sayısının içerisinde 529 milyon TL’si amortisman masrafı ve 210 milyon TL’si kur farkı masrafı olmak üzere toplamda 739 milyon TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen sarfiyatlar yer aldı. Bu ortada, 104,7 milyon TL fiyatındaki tek seferlik gelir ise proje masrafları ile nakit tesiri olmayan değerleme gelirlerinden oluşuyor.

Amortisman sarfiyatları, Türk Lirası’nın rezerv para üniteleri karşısında kıymet kaybetmesinin tesiriyle 2021 yılının birinci 9 ayındaki 266 milyon TL’den 2022’nin birinci 9 ayında 529 milyon TL düzeyine yükseldi. Ortalama döviz kuru tıpkı kalsaydı, amortisman ve itfa sarfiyatları 256 milyon TL daha düşük açıklanacaktı.

Grup’un net faiz masrafı ise, 2021’in birinci 9 ayında 216,5 milyon TL düzeyinden, bu yılın birinci 9 ayında 348 milyon TL düzeyine yükseldi. Net faiz masraflarındaki 4.9 milyon dolar azalışa karşılık, TL’nin kıymet kaybı nedeniyle faiz sarfiyatlarında bir evvelki periyoda kıyasla 131.3 milyon TL artış gerçekleşti. Ortalama döviz kuru geçen yılki düzeyini korusaydı, net faiz masrafı 2022’nin birinci 9 ayında yaklaşık 171 milyon TL daha az gerçekleşebilecekti.

Öte yandan Küme, Ekim 2022 prestijiyle, Pera Gayrimenkul Yatırım İştirakindeki direkt ve dolaylı sahip olunan paylarını satmış olduğunu ve Pera GYO iştirak yapısında artık yer almadığını belirtti.

Naturelgaz’ın FAVÖK’ü yaklaşık 10 kat arttı

Naturelgaz, 2022 birinci 9 ayında son derece güçlü bir performans sergiledi. Bu performansta şirketin operasyonel kabiliyeti ve Kent Gazı iş kolu faaliyetlerindeki süratli büyüme tesirli oldu. Şirketin satış hacmi yüzde 17 artışla 163 milyon sm3’e ulaştı. 2021’den bu yana toplam satış hacmi içerisindeki hissesi giderek artan Kent Gazı işkolu satışları, süratli büyümesini sürdürdü. Kent Gazı iş kolu satış hacmi, birinci 9 ayda yüzde 72 artışla 44,3 milyon Sm3 oldu. Gelirler, geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 496 oranında artarak 2,4 milyar TL’ye ulaştı. Kent gazı ve Dökme CNG işkolları başta olmak üzere, artan satış hacmi ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artış, toplam gelir artışında tesirli oldu.

Şirketin FAVÖK’ü ise birinci 9 aylık periyotta, bir evvelki periyoda nazaran yaklaşık 10’a katlanarak 604 milyon TL’ye ulaştı. Artan kent gazı satışları ile mevsimsellik tesirinin kıymetli ölçüde azalması, maliyetlerin aktif bir formda yönetilmesi ve doğal gaz endeksinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışların tesiri ile oluşan fiyat farkı tesirleri ve optimizasyon çalışmaları FAVÖK büyümesine kıymetli katkı sağladı. Şirket solo finansallarına nazaran brüt kâr 2022 yılı 9 ayında yüzde 597 oranında artarak 659 milyon TL oldu. Geçen yılın tıpkı periyodunda solo finansallar bazında 25,6 milyon TL olan vergi öncesi net kâr ise 2022 yılı birinci 9 ayında 535 milyon TL olarak gerçekleşti. Naturelgaz’ın 30 Haziran 2022 prestijiyle, 4,6 milyon TL olan net finansal borç fiyatı, 30 Eylül 2022 prestijiyle 193 milyon TL net nakit fazlası olarak gerçekleşti. Şirket Ayrıyeten 9 Mayıs 2022 tarihinde 2021 yılına ait brüt toplam 36 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Liman işletmeciliğinde 737 milyon TL’lik olumlu FAVÖK

Kruvaziyer gemilerinin doluluk oranları üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 94 olurken, büyük kruvaziyer şirketleri doluluk oranlarının yıl sonunda pandemi öncesindeki üç haneli sayılara ulaşmasını bekliyor. Karayiplerde ise doluluk oranları yüzde 100`ü aşmış durumda. Ocak 2022’de Küresel Ports Holding`in limanlarına gelen gemilerin doluluk oranı yüzde 42 iken, aylar itibariyle kademeli artışını sürdürdü ve Ağustos 2022`de yüzde 97 düzeyine ulaştı. Küresel Ports Holding limanlarına gelen gemi sayısı Ekim 2022’de, pandeminin şimdi ortaya çıkmadığı 2019 Ekim ayının yüzde 24 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı ise Ekim 2019 düzeyinin yüzde 7 üzerinde gerçekleşti. Ocak-Ekim 2022 devri kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısı 2019 Ocak-Ekim periyodunun yüzde 11 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayılarında ise 2019 düzeyinin yüzde 76‘sına ulaşıldı.

IFRIC -12 tesiri hariç olarak Liman işletmeciliği gelirleri 2022’nin birinci dokuz ayında yaklaşık 8`e katlayarak 1.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken; FAVÖK tarafında ise, 2021 yılının birebir periyodundaki 21,5 milyon TL’lik negatif tesire kıyasla, 2022’nin birinci 9 ayında 737 milyon TL müspet FAVÖK gerçekleşti. Gelir ve FAVÖK artışının ana nedenleri olarak; seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, gemi filolarının büsbütün sefere dönmüş olması ve doluluk oranlarındaki artış öne çıkıyor.

Enerji işkolunda yeni yatırım yolda

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı pak güç üretimini içeren güç üretimi iş kolunda gelirler 2022 yılının birinci 9 ayında bir evvelki yılın birebir periyoduna kıyasla yüzde 80 artışla 447 milyon TL’ye ulaştı. Elektrik fiyatlarındaki ve kurdaki yükseliş ile birlikte FAVÖK ise 2022’nin birinci 9 ayında yüzde 73 artışla 165 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Consus Güç halka arzı da Nisan ayında muvaffakiyetle tamamlanmıştı. İşkolunda, üretim hacmini ve tesis verimliliğini artırmak için yeni yardımcı kaynak yönetmeliğine paralel olarak, biyokütle tesisi alanlarında 2022 yılı son çeyreği ile 2023 yılının birinci çeyreğinde toplamda 3,6 MW heyeti güce sahip hibrit güneş gücü yatırımının tamamlanması hedefleniyor. Mevcut üretim lisansları ana kaynak biyokütle, yardımcı kaynak GES olmak üzere tadil edildi.

Diğer taraftan Dağıtık Güç tarafında potansiyel müşterilerin öz tüketimlerini karşılamaya yönelik yapılacak yeni Güneş gücü santralleri ile konseyi gücün arttırılması amaçlanıyor.

İspanya, İtalya ve Mısır’a feldspat ihracı gerçekleştirildi

Maden iş kolu, bilhassa ihracat pazarlarında talebin güçlenmesine bağlı olarak gerçekleşen hacim artışı ve döviz cinsinden satışlar ile güçlü bir performans elde etti. 2022 yılının birinci dokuz ayında geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 10 artışla 424 bin ton satış hacmi gerçekleşti. İspanya, İtalya ve Mısır başta olmak üzere 342 bin ton feldspat ihracı gerçekleştirilirken, yurt içi satış hacmi ise 82 bin ton olarak gerçekleşti.

Maden iş kolu 2022’nin birinci 9 ayında evvelki yılın birebir devrine kıyasla gelirlerini yüzde 122 artırarak 268 milyon TL’ye ulaştırdı. FAVÖK’ünü ise tekrar birebir devirde yüzde 113 artırarak 92 milyon TL düzeyinde gerçekleştirdi.

Gayrimenkulde gelirler 51 milyon TL’ye çıktı

Gayrimenkul iş kolu, birinci 9 ayında gelirlerinde 29 milyon TL, FAVÖK’te ise 16 milyon TL artış kaydetti. Böylelikle gelirler 51 milyon TL, FAVÖK ise 25 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Performanstaki güzelleşme, pandeminin tesirlerinin kaybolması ve yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlı olarak gerçekleşti. Pandeminin tesirinin bitmesi ile birlikte kira gelirleri 25 milyon TL artarken, gayrimenkul satışları da 4,5 milyon TL artış gösterdi

Menkul değer ve varlık idaresinde FAVÖK yüzde 59 arttı

Menkul değer ve varlık idaresi iş kolu gelirleri, süreç hacimlerindeki artış ve İstanbul Portföy’ün tam konsolidasyon tesirine bağlı olarak birinci dokuz ayda yıllık bazda yüzde 127’lik bir artışla 236 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK ise bir evvelki periyoda nazaran yüzde 59 artışla 69,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Pandemiden geniş bir coğrafyaya uzanarak çıktık”

Sonuçları pahalandıran Küresel Yatırım Holding İdare Konseyi Lideri ve CEO’su Mehmet Kutman, “Grup olarak 2021’in tıpkı devrine kıyasla başta gaz ve liman işletmeciliği olmak üzere tüm işkollarımızda değerli güzelleşmeler kaydettik. Kümemizin dokuz aylık performansı, işkollarımızın 2022 yılı beklentilerini karşılayacağını ve hatta birtakım işkollarında beklentilerin üzerinde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Pandemiden güçlenerek ve liman işkolunda daha geniş bir coğrafyaya uzanarak çıktık. Tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum. Yılın üçüncü çeyreği, jeopolitik tansiyonların tesiriyle artan güç ve emtia fiyatları ve zorlayıcı makroekonomik tesirler nedeniyle enflasyonist baskıların ön plana çıktığı bir devir oldu. Portföyümüzdeki şirket yapısının geleceğine her vakit güvendik. Pandeminin akabinde olağanlaşan ticari hayat ile birlikte konsolide bazda da müspet karlılığımız artış gösterdi. Bilhassa güç tarafının ve liman işletmelerinin katkısıyla, tüm iş kollarımız, 2022’nin üçüncü çeyreğinde üstün performans gösterdi.” dedi.

“2023 için 4 bin 538 gemi rezervasyon yaptık”

Pandemi öncesinde 2019 yılında portföylerinde 19 limanın olduğunu hatırlatan Kutman, şunları kaydetti: “Pandemi dahi şirketin büyüme suratını ve potansiyelini etkileyemedi. Bu devirde bile duraksamadan liman ağımızı büyütmeye devam ettik ve hatta yeni bölgelere genişledik. Mevcut durumda 26 limanla Akdeniz, Karayipler, Asya, Afrika ve Kuzey Avrupa’dayız. Tüm dünyada farklı coğrafyalarda 25-30 limanı takip ediyoruz ve bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli coğrafyalara dağılarak mevsimsellik tesirini de büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Birinci çeyrekte İspanya’da Tarragona ve İtalya’da Crotone limanlarını, Ağustos ayında Kanarya Adaları’da yer alan, en büyüğü Las Palmas olmak üzere üç yeni kruvaziyer limanı ve San Juan limanlarını portföyümüze dahil etmiştik. Ekim ayında ise, Karayipler’de yer alan Nassau, Antigua ve San Juan Kruvaziyer Limanlarından sonra, tekrar Karayipler’de yer alan St Lucia limanının kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl müddet ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesi imtiyazına ait olarak St Lucia hükümeti ile bir ön muahede imzaladık. Emelimiz, İmtiyaz hakkının elde edilmesi halinde kendi küresel tecrübemiz ve işletme modelimizi St. Lucia kruvaziyer limanının operasyonlarını yönetmek için kullanmaktır. Ek olarak, dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına imkan verecek Point Seraphine’deki mevcut rıhtımın genişletilmesi, Casteries’de bulunan Vendors’ Arcade ve başka ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere kruvaziyer liman hizmetlerini geliştirecek kıymetli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. 2019 yılında yaklaşık 790 bin yolcu ağırlayan St. Lucia Kruvaziyer Limanı’nın, yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlamasını bekliyoruz. Pandemi öncesi 2019 yılında limanlarımıza gelen gemi sayısı 3.346 iken; mevcut durumda 2023 yılı için toplam 4.538 gemi rezervasyonu almış durumdayız ve bu rezervasyonlar pandemi öncesi gemi doluluk oranlarımız baz alındığında 2023 takvim yılı için 11 milyonun üzerinde yolcu hareketine işaret ediyor.”

Borcu dolar bazında yüzde 14 azaldı

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır ise, “Bildiğiniz üzere, 2021 yılından beri süregelen borçluluğu azaltma stratejimiz doğrultusunda değerli gelişmeler kaydettik. Naturelgaz ve Consus Enerji’nin halka arzları, ticari liman Antalya’nın satışı, Holding düzeyinde geçen yıl gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ile yaratılan fonlar sayesinde Holding solo borç ölçüsü 2021 yılında dolar bazında yüzde 46 gerilemişti, Eylül 2022 itibariyle de ek bir yüzde 14 daha azaldı. Holdingin 2021 yılında 55.8 milyon dolar olan brüt borcu, 30 Eylül 2022 itibariyle 47.8 milyon dolara geriledi. Net borç/FAVÖK de 2021 sonunda konsolide bazda 11.6x iken Eylül 2022’de 4.3x’e geriledi.” diye konuştu.