Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) datalarına nazaran, Türkiye’nin makine ihracatındaki rekor aralıkta da devam etti. Makine imalat endüstrisinin 2022 ihracatı hür bölgeler dahil edildiğinde evvelki yıla nazaran yüzde 9,6 artarak 25,3 milyar dolara yükseldi.

Serbest bölgelerden gerçekleşen dış satım hariç, en çok makine ihraç edilen ülke 2,9 milyar dolarla Almanya oldu. Onu 1,5 milyar dolarla ABD, 1,3 milyar dolarla Rusya izledi. Bu üç ülkeye hür bölgelerden yapılan makine ihracatı ise 600 milyon doları aştı.

Geçen yıl Rusya’ya ihracatta yüzde 62,4’lük artış yakalanırken, bu ülkeye yalnızca aralık ayında 250 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Makineciler, Rusya ile ticari bağlantılarda tüm vakitlerin en yüksek verisine ulaştı.

Türkiye’de makine ve teçhizat yatırımları dünya ortalamasının üzerinde

Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu, 2022’de global makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 5,2’lik artış yaşandığını, makine sanayi üretiminin ise yüzde 4 arttığını söyledi.

Karavelioğlu, “Dünyadaki ortalamaların tek hanelerde kaldığı 2022’de; makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme Türkiye’de yüzde 13 üzere yüksek düzeylerde gerçekleşti ve ülkemize yönelik ek tedarik talebinin de tesiriyle makine üretimindeki canlılık yıl sonuna kadar devam etti. Kasım sonunda makine ve ekipman imalatındaki üretim artışı yüzde 16,5 olarak gerçekleşti” dedi.

Dünyadaki gelişmelerin, resesyon fiyatlamasının ve çapraz kurun olumsuz tesirinin ihracat fiyatına negatif yansımasından bahseden Karavelioğlu, Ukrayna-Rusya savaşı, AB ve ABD’deki nakdî sıkılaşma eğilimleri üzere gelişmelerin talep üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

Karavelioğlu, bu ögelere karşın ihracatı ölçü olarak yüzde 3 artırdıklarını lakin yalnızca avro/dolar paritesinin ihracata 2 milyar dolardan fazla olumsuz tesir ettiğini vurguladı.

“Dünyadaki şartlar nasıl olursa olsun 2023 sonunda da rakiplerimizden daha yeterli sonuçlar alacağız”

MAİB Lideri Karavelioğlu, “Netice prestijiyle global makine ihracat hissesi yüzde 1’i aşan ülkelerden olmak memnuniyet verici. Danimarka, Finlandiya ve Norveç üzere gelişmiş ülke bölümlerinin önündeyiz. Süratimizi korursak İsveç ve İspanya’yı da kısa vakitte geçeceğiz.” diye konuştu.

Karavelioğlu, dünyadaki şartlar nasıl olursa olsun, Cumhuriyetin 100. yaşını kutlayacakları 2023 sonunda da rakiplerinden daha âlâ sonuçlar alacaklarından ve global ölçekte pazar hisselerini daha da artıracaklarından emin olduklarının altını çizdi.

Yeni yıl maksatlarını koyarken dünyada birinci çeyrekte küçülme, ikinci çeyrekte durağanlaşma beklentisini gözettiklerini aktaran Karavelioğlu, dal gündemini izlemek üzere yakından takip ettikleri global kuruluşlarda tereddütlü bir optimistlik hakim olduğunu, Almanya’da görüşlerine başvurulan 600 üretici firmadan yüzde 86’sının 2023 için karamsar olmadığını söyledi.

Karavelioğlu, yılın ikinci yarısında bir toparlanma olacağının beklendiğini belirterek, “Her durumda, gelişmiş ülkelerdeki mali gevşemenin en erken gelecek yıl başlamasını bekliyoruz. Avrupa’nın güç krizi, bölgeyi tesiri altına alan savaş ve Çin’de devam eden salgın üzere riskler artarsa sakinliğin uzayabileceğini kestirim ediyoruz.” halinde konuştu.

“İç pazarı ivedilikle tahkim etmek zorundayız”

Kutlu Karavelioğlu, üretimini son 12 ayda yüzde 16,5 artıran makine bölümünde kapasite kullanım oranının yüzde 75 düzeyinde olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin makine ithalatının yüzde 10 artışla 37 milyar doları bulduğunu, ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 70 düzeyinde tutabildiklerini bildirdi.

Bu yıl rakiplerinin hem yakın coğrafyalarda hem de Türkiye’de çok daha agresif kampanyalar yürüteceklerini düşündüklerini lisana getiren Karavelioğlu, yakalanan rekabetçiliğini koruyabilmek için iç pazarı ivedilikle tahkim etmek zorunda olduklarını, maliyet artışlarının kurdaki yükselişin çok üzerinde gerçekleştiğini anlattı.

Karavelioğlu, döviz kurlarının enflasyona paralel olarak arttığı bir istikrarın ihracatçıların elini güçlendireceğini kaydederek, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye iktisadında iç talep ve büyüme beklentilerinin yeni yılın birinci yarısında yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu canlılık ortamında, TL’nin çok kıymetlenmesine pürüz olacak bir model geliştirilmesi; hem ithalattaki yükselişin denetim altına alınabilmesini hem de başta iş gücü olmak üzere her alanda maliyetleri artan ihracatçıların rekabet güçlerini koruyabilmesini sağlar. Bizi rakiplerimizden olumlu ayrıştıran özelliklerimiz; ölçek yapımızdan kaynaklı esnekliğimiz, global taleplere geniş bir alt bölüm kümesinde cevap verme gücümüz ve yüzde 80’e yaklaşan yerli katma paha oranımız. Bu niteliklerimizi finanse edecek kadar hareket alanımız olursa, müşterilerimizi rakiplerimize kaptırmayız.”

“Dönüşüm niyeti olmayanlar Avrupa defterini kısa vakitte kapatır”

MAİB Lideri Karavelioğlu, rekabetin kıran kırana devam edeceği bu süreçte AB’nin sürdürülebilirlik konusunda yeni düzenlemeler getirmeye devam edeceğini belirterek, sürdürülebilirlik derecelendirme talepleriyle daha ağır karşılaşacaklarını söyledi.

Karavelioğlu, “Ödevlerimiz her alanda sistemli halde artacaktır. Bütün sınai kısımları bağlayacak bu gelişme, sektörel örgütlerin ve ihracatçı birliklerinin gayretlerini çeşitlendirip yaygınlaştırıyor. Sürdürülebilirlik konusunda hala dönüşüm niyeti olmayan işletmelerimiz Avrupa defterini kısa vakitte kapatacaktır” diye konuştu.