Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Mali Hataları Araştırma Konseyi Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine Ait Adap Ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Başkanlık tarafından oluşturulacak e-tebligat altyapısının işleyişine ait yöntem ve temelleri düzenliyor.

Değişiklikle, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak e-tebligatın muhatabı olan kuruluşlar ortasına, tasarruf finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları dahil edildi.

Söz konusu şirket ve kuruluşlar, e-tebligatın yapılması ve karşılıkların gönderilmesi emeliyle sistem üzerinde oluşturulan kullanıcı hesabının açılması için 1 Ağustos 2023’e kadar Başkanlığa müracaat yapacak. Bu mühletin uzatılmasında Başkanlık yetkili olacak.

Uyum vazifelisi yardımcılığı

Öte yandan, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Ait Yükümlülüklere Ahenk Programı
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, hata gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi emeliyle yükümlülerin ahenk programı oluşturmaları ve ahenk vazifelisi atamalarına ait yöntem ve temelleri düzenliyor.

Yönetmelikle, değerli maden aracı kuruluşları, A kümesi yetkili kuruluşlar, portföy idare şirketleri, finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının belirleyecekleri ahenk vazifelisi yardımcısının gereken koşulları sağlaması için tanınan müddet 1 yıl ertelendi. Buna nazaran, 1 Haziran 2023’te dolacak müddet 1 Haziran 2024 olarak belirlendi.