Millet İttifakı’nın Ortak Siyasetler Mutabakat Metni, bugün; altı siyasi parti genel liderinin katıldığı toplantıda açıklanıyor.

“Hukuk, Adalet ve Yargı” başlığı altında; “Cumhurbaşkanının 7 yıl mühletle bir periyot seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve misyon sonrasında faal siyasete dönmemesine ait düzenleme yapacağız. Fevkalâde hal kararnamelerine son verecek, OHAL müddetini altı aldan iki aya düşüreceğiz. Fevkalâde Hal Kanun Kararında Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Siyasi partilerin kapatılmasına ait davaların açılmasında TBMM’nin müsaadesini zarurî hale getireceğiz” denildi.

Mutabakat metninde ayrıyeten; “TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kuracağız. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız” tabirleri kullanıldı.

Metinden ön plana çıkan başlıklar şöyle:

– Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına yalnızca ‘geri gönderme yetkisi’ tanıyacağız.

– Cumhurbaşkanının 7 yıl mühletle bir devir seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve misyon sonrasında faal siyasete dönmemesine ait düzenleme yapacağız.

– Harikulâde hal kararnamelerine son verecek, OHAL müddetini altı aldan iki aya düşüreceğiz.

– Yargıçlar Konseyi ve Savcılar Şurası formunda iki farklı şura oluşturacağız.

– Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.

– Siyasi partilerin kapatılmasına ait davaların açılmasında TBMM’nin müsaadesini mecburî hale getireceğiz.

– Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.

– Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.

– Lokal idarelerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

– Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı İklim, Etraf ve Orman Bakanlığı biçiminde yapılandıracağız.

– Şehircilik ve Afet İdaresi Bakanlığı kuracağız.

– Hazine’yi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve farklı bir bakanlık halinde yapılandıracağız.

– Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı biçiminde yapılandıracağız.

– Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

– Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız.

– Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.

– Bakanlıklarda makul hususlarda sorumlu birden fazla müsteşar atanmasını mümkün hale getireceğiz.

– Düzenleyici ve Denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak, yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.

– Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik birincilerini temel alacağız.

– Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların kontrolünde TBMM’nin daha belirleyici ve aktif olmasını sağlayacağız.

– Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri bölümlerdeki kuruluşların idare şuralarında vazife almalarını önleyeceğiz.

– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçim usulün çoğulculuğu sağlayacak halde değiştirecek, şuranın tarafsızlığını ve özerkliğini teminat altına alacağız.

– SPK’nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına katiyen müsaade vermeyeceğiz.

– Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nu kuracağız.

– Türkiye Şeker Kurumu’nu kuracağız.

– Yeşil dönüşümü ve dijital ihtilali merkezine alan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma stratejisiyle ve yatırım, istihdam, verimlilik ve teknoloji eksenli bir dönüşümle Türkiye’yi “Orta Gelir Tuzağından” kurtarıp, “Yüksek Gelirli Ülkeler” ortasında sağlam ve kalıcı bir pozisyona getireceğiz.

– Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

– Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına ulusal gelirimizi en az iki bayana çıkaracağız.

– Türk lirasına yine prestij ve istikrar kazandıracağız.

– 2018 sonrasında yine gündeme gelen çok yoksulluğu sıfırlayacağız.

– Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir fonksiyonelliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi’ni kaldıracağız.

– Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.