Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye ekonomisindeki en değerli sorunun enflasyon olduğunu belirterek, yeni iktisat modeli uygulamaya alınmasaydı enflasyon ile birlikte ekonomik sakinliğin da bir sorun olacağını söyledi.

Bakan Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığının “Pandemi Sonrası Devirde İktisat Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler” temasıyla düzenlediği “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Ekomomi Modeli’nin tesirlerini anlattı.

Nebati, “Ekonomimizdeki en değerli sorun, tüm dünyanın çaba ettiği enflasyondur, yeni iktisat modelini uygulamaya almasaydık bugün enflayon ile birlikte büyük bir sakinlik ile başbaşa kalacaktık, enflasyon büyük bir sorun olmaya devam edecekti” dedi.

Enflasyon üzerinde talebin tesirinin hudutlu seviyede olduğunu kaydeden Nebati, bu yüzden tercihlerini üretim ve istihdamdan yana yaptıklarını söyledi.

Yeni modelde selektif kredi selektif kredi düzeneğinin kıymetli bir yer tuttuğunu kaydeden Nebati, ikincisinin de Türk lirasına inancı sağlamak olduğunu belirtti.

Bakan Nebati’nin açıklamalarından satır başları:

Modelin en değerli sac ayağı TL’ye itimadı artırmaktır.

Arz kaynaklı enflasyonu ortodoks siyaset ile çözmeye çalışan birçok ülkenin resesyona girdiği yahut resesyon kaygısına kapıldığını görüyoruz.

Türkiye büyümesini sürdürmeye devam etmiştir, bu yıl birinci çeyrekte %7,5, ikinci çeyrekte %7,6 büyüme yakalayan Türkiye en uygun performans gösteren ülkelerden biridir.

Modelimizin temel hedeflerinden biri yapısal nitelik kazanmış cari süreçler problemini kalıcı olarak çözmektir.

Son iki yıldan bu yana bilhassa Rusya-Ukrayna savaşı güç başta olmak üzere emtia fiyatlarında gözlenen artışlar, cari dengemizde bir ölçü bozulmaya yol açmıştır, bunun süreksiz olduğunu, güç fiyatlarının düşmesi ile cari açıktaki düşüşün devam edeceğine inanıyoruz.

Güzel gelişmeler kat ettiğimiz ekonomimizde halihazırda en değerli sorun, tüm dünyanın gayret ettiği enflasyondur.

Döviz kurundaki artış ve atalet de enflasyon üzerinde tesirli olmuştur.

Yüksek enflasyon karşısında hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı müdafaaya yönelik siyasetler uyguluyoruz.

Yeni iktisat siyasetimiz Türkiye iktisadının tüm yapısal sıkıntılarını çözmeyi amaçladığı aşikar, şayet yeni iktisat modelini uygulamaya almasaydık, sakinlik ve buna bağlı birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktık, enflasyon sorun olmaya devam edecekti.

Enflasyon arz ve maliyet kaynaklı.

ABD, İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere dünyada geniş bir heterodoks siyaset literatürü olduğunu biliyoruz.

Bugün,“Modern Para Teorisi”; “Halk Ekonomisi”; “Girişimci Devlet” anlayışı; “Kalkınmacı Merkez Bankacılığı” ve daha birçok yaklaşım, bildiğiniz üzere son derece tanınan olan Heterodoks ekonomi yaklaşımlarına bazı örneklerdir.

Türkiye birilerinin dayattığı anlayışla hareket etmek zorunda değildir.

Tüm küresel sarsıntılara rağmen ülkemiz birçok alanda olumlu gelişmeler kaydederken, çeşitli çevrelerce ekonomi modelimizin insafsızca ve adeta ideolojik bir saplantıya varırcasına eleştirilmesini şaşkınlıkla karşıladığımızı belirtmek isterim.

Orta gelir tuzağını aşmayı hedefliyoruz, aşacağız.

İnsanımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz, özellikle KOBİ’lerimizin kredi imkanlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor.

Ülkemiz için son derece stratejik birçok adımı atmaktaki kararlılığımız, tamamen ülkemizin ve insanımızın spesifik ihtiyaçları doğrultusundadır.

Dünyanın, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, yeni şeyler duymaya ihtiyacı var.

Bakanlığımız bünyesinde reform ve gelişim dinamiğini sürekli kılacağına inandığımız Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığını kuruyoruz.