Muayenehane sahibi doktorlar, kendi vilayetlerinde ameliyat yapabileceği özel sıhhat kuruluşu bulunmaması yahut kontenjanlarının dolu olması durumunda, Sıhhat Bakanlığının müsaadesiyle öbür vilayetlerdeki özel sıhhat kuruluşlarında ameliyat yapabilecek.

“Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Her iki yönetmelikte yapılan değişiklerle, muayenehane doktorlarının özel hastanelerde ameliyat yapmalarına kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Bakanlık müsaadesiyle öbür vilayetlerdeki özel sıhhat kuruluşlarında ameliyat yapılabilecek

Yönetmelik değişikleri kapsamında, muayenehane sahibi doktorlar kendi vilayetlerinde ameliyat yapabileceği özel sıhhat kuruluşu bulunmaması yahut kontenjanlarının dolu olması durumunda, Bakanlığın müsaadesiyle başka vilayetlerdeki özel sıhhat kuruluşlarında ameliyat yapabilecek.

Muayenehanenin hizmet verdiği vilayette ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu yönetmelik kapsamında belirtilen sınırlamalar yahut gereklilikler sebebiyle kontrat akdedilebileceği uygun özel sıhhat kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan yakın bir vilayette Bakanlıkça planlama hedefiyle oluşturulan ilgili komiteden görüş alınarak mukavele yapılabilecek.

Poliklinik oda standardı, araç-gereç, işçi ve ruhsat süreçlerine ait uygulamaya yönelik değişiklikler de yönetmelikle belirlendi.