Başak Parıltı GÖKÇAM

QNB Finansbank CDP Liderlik Kategorisi’nde üç basamak birden yükseldi. Muvaffakiyetin banka ismine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Lideri Yeliz Ataay Arıkök, “Aldığımız bu not, QNB Finansbank olarak iş yapış formlarımızda ve amaçlarımızda iklim değişikliği adaptasyonuna verdiğimiz pahanın yanı sıra gerekli bilgileri vaktinde ve şeffaf bir halde kamuoyuyla paylaştığımızın da bir göstergesi” dedi.

İklim sıkıntıları idare şurasında ana gündem

Bankadaki tüm takımların koordineli çalışmasının yanı sıra, sürdürülebilirliğin kurum bünyesinde özümsenmesinin, üst idareden başlayarak değerli adımlar atılmasının ve sürdürülebilir bankacılığı iş yapış biçimlerinin odağına koymalarının 2022 CDP İklim Değişikliği notunu Liderlik Kategorisi’ne çıkarmalarında kilit rol oynadığını belirten Arıkök, “Banka olarak, iklimle ilgili meseleler idare konseyi seviyesinden başlayacak formda ele alınıyor ve tüm çalışanlar tarafından benimseniyor” halinde konuştu.

Elektrik tüketimini yenilenebilir güç kaynaklarından sağlama tarafındaki birinci adımın 2020 yılında atıldığı bilgisini veren Arıkök, 2021 yılında ise sürdürülebilirlik ilişkili sendikasyon kredilerinde elektrik tüketiminin tümünün yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına taahhüt edebilir noktaya geldiklerinin altını çizerek kelamlarını şu halde sürdürdü: “Bu taahhüt ile bir arada toplam karbon ayak izimiz içinde kıymetli hisseye sahip kapsam 2 emisyonlarının sıfırlanmasını da sağlamış olduk.”

“Binden fazla çocuğa ulaşacağız”

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile çaba çalışmalarında, Minik Eller Büyük Hayaller platformu çatısı altında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğinde çocuklarla birlikte gerçekleştirilen “İklim Koruyucuları Yetişiyor” Projesinin 2022 Haziran ayında hayata geçirildiğini ekleyen Arıkök, “Mardin’de lansmanı yapılan ve geçtiğimiz yıl pilot olarak uygulanan proje kapsamında 13 vilayette 500’den fazla çocuğa eğitim verildi. 70 istekli eğitmenin 10 tanesi istekli finansçımızdı. Projeyle gelecek yıllarda binden fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor” dedi.

Kömüre dayalı faaliyet gösterenlere kredi yok

Sürdürülebilir olmayan projelere kredi vermeme kararını geçtiğimiz yıl resmi olarak açıkladıklarını belirten Arıkök şu halde devam etti: “QNB Finansbank olarak, bundan sonra kömür ve kömüre dayalı faaliyet gösteren alanlara kredi vermemeyi taahhüt ediyoruz. QNB Finansbank olarak topluma ve etrafa önemli ziyanlar verdiğine dair açık deliller bulunan hiçbir finansman faaliyetinde yer almamayı unsur haline getirdik. Bu paralelde 2015 yılından beri yeni kömür yatırım projelerini finanse etmiyor ve bu mevzudaki kararlılığımızı yurt dışından temin ettiğimiz borçlanma programlarında verdiğimiz taahhütler ile memleketler arası ölçekte ortaya koyuyoruz.”

Hedef, ülkenin dört yanında sürdürülebilirlik şuurunu yaymak

İklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, finansal sıhhat ve erişim, sürdürülebilir bankacılık ve dijitalleşme üzere Birleşmiş Milletler nezdinde takip edilen alanlarda yürütülen projelerin ayrıntılarını kamuya açık olarak açıklamayı hedeflediklerini bildiren Arıkök, QNB Finansbank olarak 2023 gayelerini şu biçimde sıraladı: “Müşterilerimizin gereksinimlerine uygun olarak sunduğumuz sürdürülebilir eser ve hizmetleri arttırmak, tüm müşterilerimiz için dijital dönüşümün öncüsü olmayı sürdürmek ve hukuksal müşterilerimizin iş yapış formlarına dijitalleşmeyi entegre etmesini sağlamak, operasyonel faaliyetlerimizin çevresel performansını artırarak devam ettirmek, yetenek gelişimi ve idaresi kapsamında “Finansçılar” olarak nitelendirdiğimiz tüm çalışanlarımızın meslek seyahatlerinde artan desteğimizle kendilerinin yanında olmak, girişimcilik ekosistemine olan katkımızı artırarak devam ettirmek ve ülkemizin dört bir yanında sürdürülebilirlik şuurunu topluma yayacak projelerimizi çeşitlendirmek.”