Vakfın mal varlığının 120 bin lira olduğu bildirilen ilanda, “Vakfın sona ermesi halinde tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, kurucular şurasının uygun göreceği bir vakıf yahut kamu kurumuna devredilir.” kararı yer aldı.

İstanbul’da kurulan vakfın idare şurasında Necmeddin Bilal Erdoğan, Vedat Demiröz, Mehmet Tevfik Göksu, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel, Nuri Aksu yer aldı.

Vakfın emeli ise “İstanbul vilayetinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına ilişkin yahut vazifesi sırasında kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin sergileneceği Recep Tayyip Erdoğan Müzesi ve toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi ile eğitim ve araştırma çalışmalarına katkı sağlanması gayesiyle Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi kurmak, ayrıyeten bilimsel, kültürel ve sanatsal programlar ile stantlar düzenlemektir.” biçiminde tanımlandı.