Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, kelam konusu firmanın, rakipleri üzerinde dışlayıcı hareketleri ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. unsuru kapsamında hakim durumunu berbata kullandığı tezlerine yönelik yürütülen ön araştırma Şuraca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, evrak ve yapılan tespitleri müzakere eden Şura, bulguları önemli ve kâfi bularak Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı.

Öte yandan, Şuraca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun’u ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları yahut kalacakları manasına gelmiyor.