Rekabet Kurumu, “2022 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu”nu yayımladı. Buna nazaran, geçen yıl Kurum tarafından toplam 245 birleşme, devralma ve özelleştirme süreci incelendi.

Özelleştirmeler hariç, bu süreçlerden 82’sinde gaye şirket Türkiye Cumhuriyeti maddelerine nazaran kurulmuş Türkiye kökenli şirketler olurken, bildirilen bu süreçlerin toplam süreç bedeli 72 milyar 209 milyon lira olarak gerçekleşti. Birebir devirde toplam süreç bedeli yaklaşık 14 milyar lira olan 7 özelleştirme süreci incelendi. Böylece 2022 yılında Türkiye kökenli şirketler için 89 süreçte öngörülen toplam süreç bedeli 86,2 milyar lira seviyesinde oldu.

Geçen yıl maksat şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok süreç, 8 adetle “elektrik gücünün üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında, en yüksek süreç kıymeti ise 8,35 milyar lira ile yeniden birebir alanda bildirildi.

Aynı periyotta incelenen 7 özelleştirme süreci “elektrik gücünün üretimi, iletimi ve dağıtımı” “havalimanı işletmeciliği”, “doğal gaz ithalatı ve dağıtımı” ile “imalat” dalının türlü alt kollarına ait iken, bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme süreci, 9,75 milyar lirayla “havalimanı işletmeciliği” alanında gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılarca geçen yıl 36 farklı birleşme ve devralma sürecinde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Bu yatırımcılar ortasında süreç bazında yapılan sıralamaya nazaran birinci sırada 5’er süreçle Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri kökenli yatırımcılar yer aldı. Amaç şirketin Türkiye kökenli olduğu bu süreçlerde yabancı yatırımcılarca gerçekleştirileceği bildirilen yatırım meblağı yaklaşık 43 milyar lira olarak hesaplandı.

Geçen yıl yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 145 birleşme ve devralma süreci de incelendi. Türkiye kökenli şirketlere direkt yatırım öngörülmeyen bu süreçlerde, bildirilen toplam süreç bedeli 5 trilyon 570 milyar lira oldu.

Rapora nazaran, 36’sı Türkiye’de ve 145’i yurt dışında olmak üzere yabancı yatırımcıların 2022 yılında global seviyede gerçekleştirmeyi planladıkları toplam süreç sayısı 181 olarak kayıtlara geçti. Bu süreçler ekonomik faaliyet alanlarına nazaran sıralandığında, dünya genelinde yatırım yapılan dallardan öne çıkanlar, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile tamiratı, programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, makine ve ekipmanların konseyimi ve tamiri, temel eczacılık eserleri imalatı ve finansal hizmetler oldu.

Rekabet Konseyi, birleşme ve devralma süreçlerini son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra karara bağladı. Bu devirde Konseyce 3 süreç en son incelemeye alınırken, 1 sürece ise bildirim taraflarından alınan taahhütler çerçevesinde müsaade verildi. Öteki süreçler için ise inceleme süreçleri devam ediyor.