Sabancı Holding açıklamasına nazaran, her yıl global iktisadın farklı alanlardaki paydaşlarını İsviçre’nin Davos kasabasında bir ortaya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı, bu yıl “Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği” temasıyla düzenlendi.

Kamu, özel dal, sivil toplum ve akademi dünyasından yaklaşık 3 bine yakın iştirakçinin yer aldığı toplantılarda, dünya problemleri ve tahlil teklifleri masaya yatırılırken, aksiyon odaklı global iş birliklerinin altı çizildi.

Davos’ta Türk iş dünyasını temsil eden isimler ortasında yer alan Sabancı Holding CEO’su Alper, tertibin ikinci gününde, sürdürülebilir mobilitenin geleceğinin tartışıldığı kapalı oturuma konuşmacı olarak katılırken, tüm ziyaretçilere açık olarak düzenlenen “Döngüsel Uygulamalara Hayat Vermek” panelinde ise iş ve operasyon modellerinde döngüselliğin hızlandırılması için neler yapılması gerektiğini ve Sabancı Topluluğu’nun bu alanda hayata geçirdiği proje ve uygulamaları anlattı.

“Lineer iktisadın öğretilerini unutmalıyız”

Açıklamada buradaki konuşmasına yer verilen Cenk Alper, döngüsel iktisadın, iklim acil durumu, biyoçeşitliliğin azalması, toplumsal eşitsizlik üzere dünyanın karşı karşıya olduğu büyük krizlerin tahlili için hayati ehemmiyet taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Döngüsel iktisat uygulamalarının gelişmesinin dünyamıza sağlayacağı katma kıymet yalnızca etrafla sonlu değil. Bugün global güç ve ham unsur krizlerinin olumsuz tesirlerini çok net biçimde görüyoruz. Yenilenebilir güçle kol kola ilerleyen döngüsel iktisat uygulamalarının artması, global krizlere karşı da çok değerli bir kalkan vazifesi görüyor. Ayrıyeten, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle paralel formda, şirketler için yeni büyüme ve istihdam alanları sağlıyor.”

Yeni dünya nizamında, lineer iktisadın öğretilerinin unutulması gerektiğini belirten Alper, “Hep birlikte döngüsel iktisat uygulamaları aracılığıyla nasıl daha fazla paha yaratabileceğimizi tekrar düşünmeliyiz. Tedarik zincirlerimiz başta olmak üzere iş süreçlerimizi buna nazaran gözden geçirmeliyiz. Bugün dünyada döngüsellik birden fazla vakit geri dönüşüm ile eş manalı olarak algılanıyor. Bunu değiştirmek için tüm kesimlerde döngüsellik örneklerini artırmamız çok değerli.” sözlerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin, Sabancı Topluluk Vaadi’nin ana ögesi olduğunu kaydeden Alper, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sürdürülebilirliği bir risk değil, paha yaratma fırsatı olarak görüyoruz. Mevcut ekonomik büyüme sistemini devam ettirmenin artık dünyada mümkün olmadığı çok açık. ‘Almak, kullanmak ve atmak’ yerine ‘azaltmak, yine kullanmak ve geri dönüştürmek’ üzerine şurası döngüsel bir iktisat modelini; niyet yapımıza, iş yapış şekillerimize, gelecek stratejilerimize entegre etmeyi, dünyamızın ve insanlığın geleceği için bir mecburilik olarak görüyoruz. Kendimizi yalnızca yıkıcı inovasyon süreçlerinin takipçisi değil, birebir vakitte geliştiricisi olarak da konumluyoruz. Dünyanın Sabancı’sı vizyonumuzla paralel olarak, global büyüme stratejimizi de bu yaklaşımla ele alıyoruz. Bu kapsamda, gelecek 5 yılda yapacağımız yatırımların yüzde 75’ini, ‘yeni ekonomi’ olarak isimlendirdiğimiz güç ve iklim teknolojileri, ileri gereç teknolojileri ve dijital teknolojilere yönlendiriyoruz.”

“Yeni bir iş birliği kültürünün öncülüğünü yapıyoruz”

Cenk Alper, Kordsa, Brisa, Temsa ve Teknosa üzere çok sayıda Topluluk şirketinde, döngüsel iktisadın öncü uygulamalarını hayata geçirdiklerini, sürdürülebilir yaşama hizmet etmenin yolunun, bu uygulamaların tesir alanını tüm ekosisteme yaymaktan ve yeni bir iş birliği kültürü yaratmaktan geçtiğini belirtti.

Kordsa’nın, Continental ile birlikte hayata geçirdiği Cokoon isimli yapıştırma teknolojisinin bu kültürün sembol projelerinden biri olduğunu aktaran Alper, şunları kaydetti:

“Ortaya koyduğumuz açık inovasyon yaklaşımıyla lastik işimizde global rakiplerimizden biri olan Continental ile AR-GE takımlarımızı bir ortaya getirerek, bu alanda 100 yıldır kullanılan formüle çok daha inovatif, çok daha çevreci bir alternatif geliştirdik. Cokoon’un patent havuzunda bugün Continental ve başka iki iş ortağımızla birlikte toplam 4 şirketiz. Her birimiz kendi birikimimizi havuza koyarak buradaki uygulamalarımızı daima olarak geliştiriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, kesimdeki 70’e yakın şirket, bu teknolojiyle yakından ilgileniyor. Görüyoruz ki ortak gayretlerimiz, sürdürülebilirlik için yeni bir pazar standardının yaratılmasını sağladı. Bu proje, yarattığımız tesirin ve pahanın, kendi operasyonlarımızın çok daha ötesine geçtiğinin eksiksiz bir örneği. Sabancı Topluluğu olarak, daha yüksek bir hedef için şirketler ortası iş birliğini benimseyen, rekabete toplumsal yarar odaklı bir bakış açısı kazandıran, inovasyonu kendine saklamak yerine tüm paydaşların kullanımına sunan, şirketin yararından çok ekosistemin yararını gözeten bir iş birliği kültürünün öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz.”

“Tasarım süreçleri ‘kısıtlı kaynak’ gerçeği üzerine kurgulanmalı”

Sabancı Holding CEO’su Alper, döngüsellikle ilgili bariyerlerin zihinlerde başladığını belirterek, “Kaynakların sınırsız olduğunu, hiçbir vakit bitmeyeceğini düşünerek hareket etmek aslında dünyamıza yaptığımız en büyük kötülük. Baktığımızda, kaynakların kısıtlı olduğu ülke ve toplumlarda, döngüsellik uygulamalarının arttığını görüyoruz. Zira bu ülkelerde, gereçleri yine kullanmak, geri dönüştürmek, onlara yeni birer hedef kazandırmak, bir tercihten öte bir mecburilik. Burada toplumun paydaşlarına düşen en büyük misyon; farklı alanlardaki tüm tasarım süreçlerini ‘kısıtlı kaynak’ gerçeğine nazaran kurgulayarak, döngüselliği bir iş yapış standardı haline getirmek.” tabirlerini kullandı.