YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2022/16)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Bildiri (No: 2022/22)

KARAR

–– Su Eserleri Tescil Komitesi Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri