YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Hür Bırakma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Masraf Avansı Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Fiyat Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şahit Fiyat Tarifesi
–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2022/27)

KURUL KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 29/09/2022 Tarihli ve 11254, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11269, 11270, 11271, 11272, 11274 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/29 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/30 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/31 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/32 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/33 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri