YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Kimi Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 112)
–– Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 113)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar (Karar Sayısı: 6364)
–– Beşeri Tıbbi Eserlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6365)

YÖNETMELİKLER

–– Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6366)
–– Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetimine Ait Bildirim (No: 2022/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2018/20514 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2019/33243 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/7/2022 Tarihli ve 2018/37198 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/7/2022 Tarihli ve 2019/41092 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2019/3078 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Üçüncü Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri