HÂKİMLER VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI

– Yargıçlar ve Savcılar Heyetine ilişkin kararlar

YÖNETMELİKLER

– Mekânsal planlar üretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

– Mecburi uygulamada olan birtakım Türk standartlarına ilişkin bildirimlerin ve standartların yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ

– Mecburi uygulamaya alınan eserlere ait Türk standartlarına dair tebliğ

– İthalatta nezaret uygulanmasına ait bildiride değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ait tebliğler

– İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ait bildirimde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– İthalatta korunma tedbirlerine ait tebliğler

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin kişisel müracaat kararı