CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşkilat ve vazifeleri hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle kelam konusu sarsıntılardan etkilenen yerlerde kamu işçisine tazminat ve fazla çalışma fiyatı ödenmesine ait karar

– Devlet memurlarına ödenecek artırım ve tazminatlara ait kararda değişiklik yapılmasına dair karar

– Gaziantep ili, Şehitkâmil ilçesi, Taşlıca mahallesinde (4182 Parsel) bulunan alanın Gaziantep Sanayi Alanı olarak belirlenmesi ile Gaziantep ili, İslahiye ilçesi, Esenler (118 Ada, 46 Parsel) ve Yolbaşı (143 Ada, 42 Parsel) mahallelerinde bulunan alanların İslahiye 2. OSB Genişleme Sanayi Alanı olarak belirlenmesi hakkında karar

– Büyükşehir belediyeleri, vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak hisselerden yapılacak kesintilere ait temellerde değişiklik yapılmasına dair esaslar

– Kırklareli ili, Demirköy ilçesi hudutları içsinde bulunan Mert Gölü, Mert Gölü Yerleşimi ve Longoz Ormanları Doğal Sit Alanının müdafaa statüsünün tekrar kıymetlendirilmesi sonucunda, birtakım alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar

– Birtakım vilayet ve ilçelerde çeşitli projeler kapsamında birtakım yerlerin tez kamulaştırılması hakkında kararlar

YÖNETMELİKLER

– Ateşli silahlar ve bıçaklar ile başka aletler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Memurlara yapılacak giyecek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Gemi sicil yönetmeliği

– Engelli bireylere kimlik kartı verilmesine ve ulusal engelli data sistemi oluşturulmasına dair yönetmelik

– İşkolları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Su kirliliği denetimi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– İçişleri Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği

– Polis meslek eğitim merkezleri giriş yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Uludağ alan planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına ait adap ve asıllar hakkında yönetmelik

– Ulusal Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Kontratlı erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına dair yönetmelik

– Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Yeraltı sularının kirlenmeye ve bozulmaya karşı korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı işçisi kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Toplumsal Güvenlik Kurumu genel sıhhat sigortası alternatif geri ödeme yönetmeliği

– Patent vekilliği ve marka vekilliği imtihan, sicil ve disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Engelli bireylere yönelik imtihan uygulamalarında ve engelli kontenjanında aranacak sıhhat koşullarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Yurtdışı yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

KURUL KARARI

– Güç Piyasası Düzenleme Heyeti’ne ilişkin karar

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin kararlar

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine ilişkin karar