Resmi Gazete’de bugün – 15 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

– Birtakım üniversitelere ilişkin yönetmelikler

Resmi Gazete’de 14 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

– Birtakım üniversitelere ilişkin yönetmelikler

Resmi Gazete’de 13 Mayıs 2023

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Ordu ili sonları içinde bulunan hudut ve koordinatları gösterilen alanın Ordu Hür Bölgesi olarak tespit edilmesi hakkında karar

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

YÖNETMELİKLER

– Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sıhhat kuruluşları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Türkiye İş Kurumu hukuk müşavirliği yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

– Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin kuruluşu vazifeleri ve çalışma asıllarına ait yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlamaları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

– Yataklı sıhhat tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama adap ve temelleri hakkında bildirimde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– 2023 yılı Nisan ayına ilişkin dahilde sürece müsaade dokümanlarının (D1) listesi

– 2023 yılı Nisan ayına ilişkin yurt içi satış ve teslim evraklarının (D3) listesi

– 2023 yılı Nisan ayına ilişkin hariçte sürece müsaade evraklarının (H1) listesi

– 2023 yılı Nisan ayına ilişkin firma talebine istinaden iptal edilen dahilde sürece müsaade evrakları listesi

– Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet müsaadesi verilmesine ait karar

– Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ’nin faaliyet müsaadesinin iptal edilmesine ait karar