Resmi Gazete’de bugün – 17 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

– Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği
– Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Menkul Değer Tesisi Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/11)

YARGI BÖLÜMÜ

– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/87, K: 2022/137 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2018/27450 Müracaat Numaralı Kararı