Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran, altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik ismi altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak emsal olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi gayesiyle Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci unsurları uyarınca bir Meclis araştırması açılacak. Bu araştırmayı yapacak Komite 19 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma müddeti lider, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Heyetin 3 Ocak 2023 tarihli 44’üncü birleşiminde karar verildi.