Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Besin Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, aromatize şarap eserleri için coğrafik işaret müracaatında istenen konulara ek olarak, bu eserlerin elde edildiği ana ham hususun de belirtilmesi gerekecek.

Aromatize şarap eserlerinin üretimindeki süreçler, bunların özellikleri ve tarifleri ile tanıma uygun öteki eserlerin de sıralandığı bildirimle, aromatize şarapların tekniğine uygun, hijyenik halde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, koruma edilmesi, piyasaya arzına ait kararlar yine düzenlenmiş oldu.

Tebliğin yayımı tarihinden evvel faaliyet gösteren besin işletmecileri, 1 Mart 2023’e kadar düzenleme kararlarına ahenk sağlayacak.

Düzenlemeyle Resmi Gazete’nin 7 Temmuz 2006 tarihli sayısında yayımlanan Türk Besin Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Bildirimi yürürlükten kaldırıldı.