Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu çalışanına tazminat ve fazla çalışma fiyatı ödenmesine ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa vilayetleri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde daima vazifeyle fiilen çalışan, Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Yargıçlar ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim İşçi Kanunu’na tabi işçiye, kamu kurum ve kuruluşlarında daima ve süreksiz personel olarak çalıştırılan çalışana, kanun kararında kararname (KHK) ve öteki mevzuat uyarınca kontratlı olarak çalıştırılan işçiye, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen öteki çalışana 2 Şubat’tan itibaren 6 ay müddetle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.

Geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek

Söz konusu tazminat, zelzeleyle ilgili bir vazifenin ifası gayesiyle karar kapsamındaki yerlerde süreksiz olarak görevlendirilenlere de verilecek.

Tazminattan, eşlerden her birinin farklı başka yararlanması durumunda her bir eşe bu meblağın yüzde 75’i ödenecek.

Tazminat, fiilen vazife yapılan müddetle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç rastgele bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Fazla çalışma fiyatı ödenecek

Ayrıca kelam konusu yerlerde sarsıntı nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışana Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığınca (AFAD) belirlenecek tarz ve asıllar çerçevesinde, 6 Şubat’tan itibaren 6 ay mühletle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu’nda belirtilen fazla çalışma fiyatının 2 katı, fazla çalışma fiyatı olarak ödenecek.

Fazla çalışma fiyatı ile süreksiz olarak misyon yapan çalışana ödenecek tazminat, AFAD ile ilgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun’un ilgili unsuru çerçevesinde ve ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan karşılanacak.