Karar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’dan gelen yakıt tedarikindeki kesintilerden ötürü ülkede muhtemel güç krizini önlemek hedefiyle alındı.

Başbakan Scholz’un ofisi, kararı Bakanlar Heyetine mektupla duyurdu. Bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaya hazırlanmaları talimatı verildi.

Alman hükümetleri, inançlı ve yenilenebilir güce geçiş için ülkenin nükleer güç kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz arzında sert kesintiye yol açan Ukrayna’daki savaş, Almanya’yı eski kömür ve petrol yakıtlı elektrik santrallerini tekrar devreye sokmaya sevk etmişti.