KPMG’nin 2022 yılı “Küresel Teknoloji Raporu” şirketlerin çığır açıcı yeni teknolojik araçlar konusunda istekli ve müşteri tecrübesini geliştirmek için dijital dönüşümü daha fazla benimsemeye kararlı olduğunu ortaya koydu. Lakin teknolojiye yatırımı sevdiğimiz kadar, insan kaynağını geliştiremiyoruz. Bu da yapılan yatırımların teknolojisine yetişecek insan kaynağını zorluyor. Şirketleri buluta taşıyoruz, lakin siber güvenliği sağlayacak insanları yetiştiremiyoruz.

Küresel çapta 2 bin 200 yöneticinin iştiraki ile gerçekleştirilen araştırmaya nazaran dijital teknolojilerin benimsenmesini zorlaştıran bir numaralı sorun yetenek açığı olarak görülürken birden fazla işletmenin 2 yıl içerisinde Web3, metaverse ve kuantum bilişim üzere ortaya yeni çıkan kıymetli teknoloji platformlarını benimsemesi bekleniyor. Yöneticilerin yüzde 99’u dijital yatırımlardan geri dönüş elde ettiklerini belirtirken her 10 işletmeden 9’u bulut sistemlerini kullanma konusunda ileri seviyede olduklarını söz ediyor. Buna rağmen siber güvenlik gruplarının yüzde 58’i programlarının gerisinde kaldıklarını kabul ediyor.

Kriz teknoloji grubu ile işletmeyi “yakınlaştırdı” Mevzuyla ilgili değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Teknoloji Kesim Önderi ve Şirket Ortağı Gökhan Mataracı, “Pandemi sırasında teknoloji yatırımlarında ve inovasyonda görülen artış, şirketlere teknolojinin işlerini tekrar canlandırabileceğine dair itimat verdi. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Global CIO Araştırmasında, iştirakçilerin yüzde 61’i krizin işletmelerdeki teknoloji önderlerinin tesirini artırdığını, her 10 iştirakçiden 7’si ise krizin teknoloji grubu ve daha geniş manada işletme ortasındaki işbirliğini güçlendirdiğini söyledi. Bu yılki raporumuzda da görüldüğü üzere pandeminin hızlandırdığı dijital evrime, dijital dönüşüm ekseninde, rekor seviyede yüksek inanç duyuluyor.

DİJİTAL OLARAK OLGUNLAŞMIŞ ŞİRKETLERİN YEDİ ÖZELLİĞİ

1. Bariyerleri yıkıyorlar, böylelikle çalışanların sesi departmanlar ortasında duyulabiliyor. 2. Yetenek krizine yönelik tahlilin bir modülü oluyorlar. 3. Bulut paydaşları ortasında sıkı bir ahenk sağlıyorlar. 4.Siber uzmanların teknoloji seçimine ve işçi eğitimine erkenden dahil olmasını sağlıyorlar. 5. Müşterilerin yeni teknoloji stratejilerine rehberlik etmesine müsaade veriyorlar. 6. Müşteri tecrübesini geliştirmek için platform sağlayıcılarını değiştirmeye hazırlar. 7. Makul tecrübeler sunmaktan korkmuyorlar.

Bununla birlikte Türkiye bulut dönüşümde maalesef geride kalıyor. Teknoloji gücünü hızlandıran ve dijitalleşmeye yeni perspektifler katan bulut yaklaşımlarını bir an evvel iş dünyasının kullanımına açmalıyız. Gelecek 5 yılın teknolojilerini tüm dünya ile tıpkı vakitte kullanmak istiyorsak bu dönüşüm mecburilik arz ediyor.” dedi.

Kuantum bilişim yüzde 72’inin markajında Araştırma jeopolitik tansiyonlara karşın, işletmelerin yeni teknolojileri benimsediğini ve yeni araçlara yatırım yapmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların neredeyse tamamı, kuruluşlarının dijital dönüşümlerinin son 2 yılda kârlılığı ve/veya performansı artırdığını söylüyor. Anket ayrıyeten, denenmemiş ve potansiyel olarak yıkıcı olsa bile yeni teknolojilere yönelik yaygın bir iştah olduğunu da ortaya koyuyor. İştirakçilerin ortalama yüzde 67’si 2 yıl içinde metaverse, NFT ve Web3 üzere yeni platformları benimsemeyi düşünüyor. Yüzde 72’si ise tıpkı vakitte kuantum bilişime yatırım yapmayı da kıymetlendiriyor.

Dijitalleşme hızlanıyor, fakat tehditler devam ediyor Teknoloji başkanlarının birçok, dijital dönüşüm yoluyla elde edebileceklerinden optimist. Örneğin, teknolojilere inanç kelam konusu olduğunda, iştirakçilerin yüzde 66’sı kuruluşlarının iş stratejilerini ilerletmek için teknolojiyi kullanmada son derece ya da çok tesirli olduğuna inanıyor. İştirakçilerin itimadı, yüksek yatırım getirisi (ROI) ile destekleniyor. Birden fazla şirket sadece yüzde 1 ila 5 ortasında büyüme sergilese de neredeyse tümü son 2 yılda kârlılıklarını yahut performanslarını artırmak için dijital dönüşümü başarılı bir formda kullandı. Araştırmaya katılan 150’den fazla kuruluş (tüm iştirakçilerin yüzde 7’si), kâr yahut şirket performansında en az yüzde 11’lik bir artış sağlayan son derece tesirli dönüşüm programlarına sahip.

Siber güvenlik grupları sürate yetişmekte zorlanıyor

Siber güvenlik takımları bir yandan gelişen tehditlere ayak uydurma baskısı altında kalırken öbür yandan yetenek açığıyla da başa çıkmaya çalışıyor. Bu durum grupların siber güvenlik çalışmalarını da sekteye uğratabiliyor. Şirketler, siber güvenlik gayelerine ulaşmalarını engelleyen en değerli sorunun kilit marifetlerin eksikliği olduğunu söylüyor. Şirketlerin yarısından fazlası (yüzde 58) siber güvenlik konusunda planlananın gerisinde olduklarını kabul ediyor; bu da muhtemelen grupların şirket genelinde artan sorumluluklarını yansıtıyor. Teknolojiler geliştikçe, CISO’lar kendilerini her biri dikkat gerektiren ek sistemler ve özelliklerle çevrelenmiş buluyor.