Konuya ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla, çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanırken 2023-2024 yıllarında uygulanacak çiğ süt takviyesi ve süt piyasasının düzenlenmesine ait konular da belirli oldu.

Buna nazaran, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan bir üretici örgütüne üye yetiştiricilere, manda, koyun, keçi ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği devirler ve ünite fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Ürettiği çiğ sütü süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında üretici örgütleri aracılığıyla süt eserine çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

Ari işletme dokümanlı süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, eserin arzı, satışı bulunan işletme kayıt dokümanına sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne (BSKS) kayıtlı lokal perakendeciler ile süt dolum tesislerine fatura yahut müstahsil makbuzu karşılığında satmaları kaidesiyle bu takviyesi alabilecek.

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım ortasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Kesinti oranları

Merkez birliğini kurmuş ıslah maksatlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve ziraî emelli kooperatif üyelerinin hak ettikleri takviyelerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme ismi altında kesinti yapılacak. Kalan ölçü yetiştirici ve üreticilerin hesabına yatırılacak.

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023-2024 bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak.

Kararda belirlenen kararlara uymayanlar, gerçeğe ters beyanda bulunan ve doküman ibraz edenlerle kamu kurum ve kuruluşları, çiğ süt dayanağı ödemelerinden yararlanamayacak.

Karar, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.