Bir gayrimenkulün bedelinin az gösterilmesi birinci başta hem alıcı hem satıcının kar elde etmesini sağlıyor. Lakin bu durum tespit edildiği vakit vergi ve mukavele açısından büyük sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bir gayrimenkulün kıymetinin düşük gösterildiği tespit edildiği vakit devlet tarafından kimi cezalar uygulanıyor. İşte, tapuda düşük beyanın cezası ile ilgili merak edilenler…

Tapuda Düşük Beyanın Cezası Nedir?

Tapuda düşük beyan göstermek birinci bakışta kârlı üzere gelse de işin aslı o denli değil. Satış etabında satıcı ve alıcı, satılan gayrimenkulün pahası üzerinden %2’şer olmak üzere toplamda %4 tapu harcı ödüyor. Ayrıyeten satış sürecinden sonra satıcı için bir de gelir vergisi işin içine giriyor. Bu yüzden iki taraf mutabakatlı bir biçimde gayrimenkulün pahasını satış sırasında düşük gösteriyor. Bu düşük beyan, tespit edildiği vakit ise devreye giren cezalar şu formda:

Tapu harcı cezası: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düşük beyan tespit edilirse hem satıcı hem alıcıdan gecikme faizi istenir. Bunun yanı sıra eksik beyan nedeniyle tapu harcı %25 oranında ceza ile ödenir.

Gelir vergisi cezası: Durum tespit edildiğinde karşılaşılacak öteki bir sorun ise paha artışı vergisi cezası. Bu durumda gayrimenkulü satan kişinin gelir vergisinin %35’i kadar cezalı bir ödeme yapması gerekiyor.

Tapuda Eksik Beyan Edilen Pahalar Düzeltilebilir mi?

Tapuda beyan edilen düşük rayiç bedelin düzeltilme imkânı mevcut. Hukuksal cezalarla karşı karşıya kalmamak için satıcı ve alıcı beyan ettikleri pahanın düzeltilmesini talep edebilir. Alışılmış bu talep için vergi memurları tarafından şimdi bir inceleme başlatılmamış olması gerekir. Mükelleflerin düzeltme talep ettikten sonra meseleden kaynaklanan eksik vergiyi ve harcı 15 gün içerisinde ödemesi gerekir. Taraflar bu ödemeyi pişmanlık artırımı ile ödemeyi kabul ederek gayrimenkulün bedelini güncelleyebilir. Bu sayede de ortaya çıkabilecek vergisel ve hukukî sıkıntıların önüne geçilmiş olur.