Tarım bölümündeki yatırımlar için bu yıl en fazla ödenek 23,7 milyar lirayla sulama projelerine ayrılırken bu alanı ormancılık, taşkın muhafaza ve bitkisel üretim izledi.

2023 Yılı Yatırım Programı’nda, proje meblağı 583,1 milyar lira ve 2022 sonu kümülatif harcaması 171 milyar lira olan 327 tarım projesi yer alıyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımları ortasında tarım kesimine 43,5 milyar lira ayrıldı.

Söz konusu kaynağın 7 milyar 952 milyon lirası yeni projeler, 35 milyar 189 milyon lirası devam eden projeler, 425 milyon lirası da etüt projeler için kullanılacak.

Söz konusu tarım yatırımları içinde en fazla hisse 23,7 milyar lirayla sulama projelerine ayrıldı. Bu alanda 212 proje gerçekleştirilecek. Sulama yatırımlarının 22 milyar 52 milyon liralık kısmı 204 projeyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınacak.

Tarım yatırımları içinde sulamanın akabinde ikinci sırada 6 milyar 856 milyon lirayla ormancılık yer aldı. Bu alanda 22 proje gerçekleştirilecek. Ormancılık yatırımlarının 6 milyar 835 milyon liralık kısmını Orman Genel Müdürlüğü, 21 milyon liralık kısmını da Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlenecek.

Taşkın muhafaza bu yıl birinci sefer dal dağılımı listesinde

Ormancılık alanını 13 proje ve 6,5 milyar liralık yatırım meblağıyla taşkın müdafaa dalı izlerken bu alandaki yatırımların tamamı DSİ tarafından gerçekleştirilecek.

DSİ tarafından Taşkın Müdafaa Projesi kapsamında ülke genelindeki 310 mahalle, 485 köy ve 201 ilçedeki 17 bin 699 hektar alanda 2 milyar 180 milyon liralık çalışma yapılacak.

Doğu Karadeniz Kent Taşkın Denetim Projesi kapsamında da 6 vilayet, 22 ilçe, 21 köy, 27 mahalledeki 1022 hektar alanda 1,5 milyar liralık çalışma planlanıyor.

Batı Karadeniz Taşkın Denetim Tesisleri Projesi çerçevesinde de 7 vilayette 14 ilçe, 22 köy ve 26 mahalledeki 596 hektar alandaki çalışmalar için 1 milyar 300 milyon lira harcanacak.

Bitkisel üretim için 5,1 milyar liralık yatırım

Bitkisel üretim alanında gerçekleştirilecek yatırımların fiyatı ise 53 proje için 5,1 milyar lira oldu. Bu alandaki yatımlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ tarafından yapılacak.

Bitkisel üretim alanını 15 proje ve 973,7 milyon liralık yatırım meblağıyla hayvancılık dalı izlerken bu alandaki yatırımların 746,4 milyon liralık kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı, 120 milyon liralık kısmı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek.

Su eserleri alanında ise 12 proje hedeflendi. Kelam konusu alanda bu yıl için öngörülen yatırım fiyatı 388,5 milyon lira oldu. Su eserleri yatırımlarının 215 milyon liralık kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 173,5 milyon liralık kısmı de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek.

Ormanlara rehabilitasyon

Sulama projeleri içinde DSİ tarafından gerçekleştirilecek depolama, iletim sınırı, yenileme, sulama ve ıslah projeleri öne çıktı.

Bitkisel üretim alanında ise Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz projeleri kapsamındaki vilayetlerde sulama, ziraî araştırma, arazi toplulaştırma, tarla içi drenaj üzere projeler yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu alanda, ziraî iskan, bitki hastalıklarının araştırılması, ziraî kapasitenin geliştirilmesi, arazi kullanım planlaması üzere projeleri uygulayacak.

Hayvancılık alanında altyapının geliştirilmesi ve üretimi geliştirme üzere alanlarda yatırım yapılacak. Su eserleri dalına yönelik Su Eserleri Gen Bankasının yanı sıra mendirek-rıhtım yatırımları planlanıyor.

Ormancılık yatırımlarında bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu, uçak ve helikopter alımı, orman yangınlarıyla gayret, ağaçlandırma ve mera ıslahı üzere projeler öne çıkıyor.