TBB’den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Sektörün 17 Mayıs 2023 tarihi prestijiyle 427 milyar TL likit varlığı, 110 milyar dolar yabancı para likit varlığı bulunmaktadır. Likidite oranı yüzde 160 ile öteki göstergelere emsal biçimde memleketler arası ortalamalar seviyesindedir. Bankacılık dalı tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçtedir.

Bugüne kadar çok sayıda iç ve dış kaynaklı şoklara dayanıklılık gösteren bankacılık dalı sağlam bir yapıdadır, faaliyetlerinin tümü kayıt altındadır ve daima kontrole tabidir. Kesim, Türkiye iktisadının gücüne inanmakta, gücünü iktisattan almakta, sağlıklı bir bilanço ile iktisada takviye olmaktadır.

Bankacılık dalında inancın korunması hepimizin misyon ve sorumluluğunda olmalıdır. Bankacılıkla ilgili mevzuların siyaset üstü tutulması büyük kıymet arz etmektedir. Bu nedenle dalın güvenirliliğine ziyan verebilecek gerçeği yansıtamayan spekülatif açıklamalara asla prestij edilmemelidir.”