TBMM Genel Şurasında, Basın Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde, “halk ortasında kaygı, kaygı yahut panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu sistemi ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe karşıt bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli halde alenen yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilmesini” öngören 29. hususa geçildiğinde CHP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışlı protestoya başladı.

Gece saatlerine kadar süren görüşmelerde, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kere orta verdikten sonra hareketin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.

Teklif üzerine kelam alan CHP Küme Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

“Dünyanın bütün ülkelerinde despotlaşan iktidarlar, son devirlerinde baskılarını artırırlar, demokrasi dışı yollara tevessül ederler. Bu, genel, kozmik bir gerçektir… Türkiye, dünya milletler ailesinin bir üyesidir. Türkiye’nin dünya milletler ailesi içindeki prestiji, demokrasi ligindeki bu durumu, biraz sonra görüşülecek 29. hususun yasalaşması halinde hiçbirimizin, AK Parti’nin de MHP’nin de istemeyeceği bir hale düşecek tasasını taşıyoruz. Muhalefet, maddeden korkacak, cezaevinden korkacak olsa muhalefet olmazdı esasen. Bu bahislerde hodri meydanız. Kanun teklifini hazırlayanlara 10 dakika daha düşünmeleri için protestomuzu, demokratik karşı protestomuzu ayakta alkışlarla sürdürmeye devam edeceğiz.”

CHP Kümesi’nden alkışlı protesto

CHP kümesi, 29. unsur üzerindeki görüşme öncesinde ayağa kalkarak düzenlemeyi alkışlarla protesto etti. CHP’liler “29’a hayır” sloganı attı. HDP kümesi ise ayağa kalkarak, ellerindeki “Gazetecilik kabahat değildir. Özgür basın susturulamaz” yazılı pankartları basın locasına ve AK Partili milletvekillerine gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma orta verdi, lakin verilen ortanın akabinde da CHP kümesinin protestosu sürdü.

MHP Küme Başkanvekili Engin Akçay, muhalefetin protestoları üzerine kelam aldı. Akçay, “TBMM’de kaos ve kaos çıkarmak istiyorlar, Genel Şura engellenemez. İçtüzük istismar ediliyor. Biraz evvel çekiçle kürsüye ziyan verdiler. Çekiçle şov yaparak Meclis çalışamaz ki Sayın Lider.” dedi.

CHP milletvekilleri, alkışlar eşliğinde “Sansüre hayır” sloganı attı. CHP Grubu’nun protestosu dakikalarca devam etti. CHP Grubu’na HDP’li milletvekilleri de dayanak verdi. MHP Küme Başkanvekili Feti Yıldız ile CHP Küme Başkanvekili Engin Altay ortasında kısa müddetli tartışma yaşandı. Ortaya AK Parti Küme Başkanvekili Yetenekli Ünal girdi. CHP’lilerin protestosunun sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İçtüzüğün 68. hususu uyarınca oturumu kapattığını açıkladı. AK Partili Ünal, Akar’ın yanına giderek duruma itiraz etti ve oturumu kapatmamasını istedi. AK Parti Kümesi da oturumun kapanmasına reaksiyon göstererek Meclis kürsüsüne yürüdü.

TBMM Başkanvekili Akar, iki kere orta verdikten sonra hareketin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.

TBMM İçtüzüğünün 68. Hususu şöyle:

“MADDE 68- Lider, görüşmeler sırasında gürültü yahut hengame çıkar ve bu nedenle çalışma sistemini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak toplantıya orta vereceğini ihtar etmek suretiyle gerekli çabası gösterir; buna karşın gürültü ve hengame devam ederse oturuma en çok bir saat orta verir. Oturumun tekrar açılmasında gürültü yahut arbedeye son verilemiyorsa Lider birleşimi kapatır.”

Türk Ceza Kanunu’nun 217. hususuna ek yapan kelam konusu 29. unsur de şöyle:

“Halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma”

“MADDE 217/A-(1) Sadece halk ortasında kaygı, endişe yahut panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu tertibi ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe ters bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli formda alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, cürmü gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yahut bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, üstteki fıkraya nazaran verilen ceza yarı oranında artırılır.” (AA-ANKA)