TBMM Genel Heyeti, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Adap Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.

Haftalık çalışmasına 15 Kasım Salı günü başlayacak Genel Şurada, Vergi Yol Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife nazaran, cemevlerinin aydınlatma masrafları Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve vilayet özel yönetimleri, gerektiğinde cemevlerinin üretim, bakım ve tamirini gerçekleştirebilecek.

İndirimli yahut fiyatsız içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak. İmar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak emeliyle teminat yükümlülüğü getirilecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ait koşullar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nda değişiklik teklifi

Genel Konseyde daha sonra Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.

Teklife nazaran, Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Fakültenin temel öğrenci kaynağı, imtihanların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi prestijiyle 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alınabilecek.

İhtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte mezunları da polis amiri olabilecek.

Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komitesinde, salı günü Adalet, çarşamba günü Güç ve Alışılmış Kaynaklar, perşembe günü Kültür ve Turizm, cuma günü ise İçişleri bakanlıkları ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri görüşülecek.

Dışişleri Kurulunun perşembe günkü toplantısında Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi ele alınacak.

Anayasa ve Adalet Karma Kurulu perşembe günü toplanacak. Kurulda, Hazırlık Komitesinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in devamsızlık belgesi hakkındaki raporu müzakere edilecek.

Bu ortada TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri küme toplantıları da gerçekleştirilecek.