Tekfen ve TEMA‘nın kurucularından olan Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında hayata veda etti.

Türkiye’nin esaslı şirketlerinden Tekfen’in kurucuları ortasında bulunan ve arkadaşı Hayrettin Karaca ile 1992 yılında TEMA’yı kuran Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında hayatını yitirdi.

Ali Nihat Gökyiğit kimdir?

Nihat Gökyiğit, 23 Şubat 1925’te Artvin’de dünyaya geldi. Ailesi, Artvin’in Gögitoğulları ismiyle anılan esaslı sülalelerinden birine mensuptu. Babası Ahmet Hamdi Beyefendi, kardeşiyle birlikte babasından devraldığı manifatura dükkânını işleten küçük bir tüccardı. Dükkânda satılan mallar İstanbul’dan, Nihat Gökyiğit’in “zorluklar içinde yetişmiş muazzam bir girişimci” olarak tanımladığı dedesinden geliyordu.

Nihat Gökyiğit, 15 yaşına kadar çocukluk yıllarının geçtiği Artvin’i “geniş arsalı, yeşillikler içindeki konutların bahçelerinde çiçekler ortasında kelebeklerin uçtuğu, geceleri çocukların ateşböceklerini kovaladığı bir masal kenti” olarak tanımlıyor.

İlkokulu ve ortaokulu bitiren Nihat Gökyiğit’in, artık çocukluğunun kenti Artvin’den ayrılması gerekiyordu. Zira o devir Artvin’de iki ilkokul ve bir ortaokul dışında öteki bir okul bulunmuyordu. Babası, yabancı lisan öğrenebilmesi için onu, yakın kentlerdeki liseler yerine, İstanbul’a Robert Kolej’e göndermeye karar verdi.

“Robert Kolej’de geçirdiğim 6 yıllık eğitim sürecinde özgüven geliştirmeye, sorumluluk almaya ve toplumsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaya verilen ehemmiyeti daima hissediyordum. Talebenin kolejdeki kulüp, birlik ve derneklere katılarak bu faaliyetlerde yer alması teşvik ediliyordu.

Bu kümelerin her biri için bir öğretim vazifelisi kendini fazla muhakkak etmeden yardımcı, yol gösterici olurdu. Bu derslerin birkaçına katılmak derslerin ihmaline yol açar mıydı? Hayır!”

Okul içinde pek çok toplumsal ve kültürel aktiviteye katılan Nihat Gökyiğit, tahminen iki amcasının da mühendis olması nedeniyle, okula girdiği birinci günden itibaren mühendis olmayı aklına koymuştu. İnşaat mühendisi olmayı isteyen Nihat Gökyiğit, Feyyaz Berker’le birlikte daha birinci sınıftan itibaren bu alana yöneldi.

Nihat Gökyiğit de Robert Kolej’den mezun olduktan sonra, Feyyaz Berker üzere yükseköğrenimini Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde yapmaya karar verdi.

Uzun bir gemi seyahatinden sonra vardığı New York’ta Nihat Gökyiğit’i birinci etkileyen şeyler, gecenin içinde gözlerini kamaştıran aydınlık ve mühendislik mükemmeli dev binalardı.

Nihat Gökyiğit buradaki eğitimi burslu almıyordu. Bu yüzden öğrencilik hayatı boyunca pek çok işte çalıştı. Amerika’ya ayak bastığı günden beri iki şey Nihat Gökyiğit’in dikkatini çekmişti:

“Organizasyon ve alet! En verimli üretimi yapmanın ne demek olduğunu her yerde görüyorsun. Çok etkilendim bundan.”

Nihat Gökyiğit 1948’de Michigan Üniversitesi’ni bitirdikten sonra, tıpkı Feyyaz Berker üzere, bir sene daha kalıp Amerika’daki iş hayatını tanımak istedi. Pennsylvania’da, Gannett Fleming Corddry and Carpenter, Inc. isimli firmada işe girdi.

Bir yılın akabinde Türkiye’ye döner dönmez beklemeden askerliğe başvurdu. Burada tercümanlık ve askerlik hizmetinin bitmesine yakın bir mühlet istihkâm okulunda inşaat materyalleri konusunda eğitmen olarak vazife yaptı.

Askerliğini bitiren Nihat Gökyiğit, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde askeri havaalanları inşa eden Metcalfe-Hamilton and Grove isimli Amerikan konsorsiyumunda misyona başladı. Gökyiğit, buradaki başarılı çalışmaları nedeniyle bir müddet sonra Hava Meydanlığı İnşaat Reisliği’nin başındaki Esat Turgut’un dikkatini çekti. Onun teklifiyle Bayındırlık Bakanlığı bünyesine geçen Gökyiğit, burada Feyyaz Berker ve Necati Akçağlılar ile bir ortaya geldi. Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken, üretimine yeni başlanacak olan Konya Hava Meydanı’nın denetim amirliğini üstlendi.

Türkiye’nin Adnan Menderes önderliğinde liberalleşmeye başladığı ve özel girişimciliğin büyük ehemmiyet kazandığı yıllarda mesleğiyle ilgili değerli bir dönüm noktasına geldi. 1956 yılında devletteki vazifesinden ayrılan Nihat Gökyiğit, o günleri anımsadığında “Hava meydanları inşasında çalışırken o denli bir noktaya gelmiştik ki, ya siyasete atılacaktık ya da şirket kuracaktık; biz ikincisini tercih ettik” diyen Feyyaz Berker’le bundan bu türlü kendi çizdikleri yolda yürümeye karar vereceklerdi.