TEPAV Makroekonomik Dengesizlik Göstergeleri Bülteni 6. sayısı yayımlandı.

TEPAV’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:”2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin kaynak resmi istatistiklerin yayımlanmasını takiben MDG Puan Tablosu güncellenmiştir. Güncellenen göstergeler, gerçek efektif döviz kuru ve ünite işgücü maliyetlerindeki tarihi düşük düzeylerle desteklenen güçlü rekabetçi pozisyona karşın, cari süreçler istikrarının bozulma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Hakikaten, Türkiye’nin ihracat gelirlerinin dünya ihracatındaki hissesine ilişkin öncü datalar, 2022 yılının birinci yarısında olumlu bir seyir ima etse de, cari süreçler açığına ilişkin gösterge son 4 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır” denildi.

Açıklamada, “Diğer taraftan, bu çeyrekte özel kesim kredi kullanımları hızlanmış, finansal yükümlülükler ile konut fiyat endeksi göstergeleri eşik kıymetlerin çok üzerine çıkmış, işsizlik oranı göstergesi ise yüksek düzeyini korumuştur. Özel kesim ve Genel Hükümet borç stokuna ait göstergeler GSYH büyümesi ve süratle yükselen enflasyonun da katkısıyla bir ölçü gerilemiş olsa da öteki iç dengesizlik göstergelerinin artış taraflı olması ve yüksek düzeylerde bulunması finansal istikrara yönelik kıymetli kırılganlıklara işaret etmektedir. Bu devirde istihdam göstergelerinde gözlenen izafi güzelleşmeye karşın, işgücüne iştirak oranının daralması ve işsizlik oranlarının yüksek düzeylerini müdafaası makroekonomik dengesizlik ögesi olarak değerlendirilmeye devam etmektedir” sözlerine yer verildi.