Çağın hastalığı olarak nitelendirilen text neck – iletileşme boynu, taşınabilir aygıtların çeşitlenmesi ve hayat içerisinde kullanım müddetlerinin artması ile oluşuyor. Sendromun meydana gelmesinde en değerli etken; akıllı telefonlar ve en çok da bildiri yazarken yapılan duruş bozukluğu.

Mesleki bir hastalık olarak da bilhassa baş ve boyun bölgesinde seyreden rahatsızlık, boynun uzun periyodik aşağı hakikat eğimli tutulması ile meydana geliyor. Şahısların fark etmeden yakalandıkları bu rahatsızlıkların sebebine ulaşmaları da vakit alıyor. Sendromun günde yaklaşık 5-7 saat ortası taşınabilir aygıt kullanan genç ve çocuklarda daha yaygın olarak görüldüğü belirtiliyor.

Çeşitli ağrıların sebebini oluşturuyor

Bu sendromla ilgili Amerikan Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İoana Tomi Yılmaz’ın görüşlerini başvurduk: Text neck sendromu taşınabilir aygıtların (akıllı telefon, tablet, e-kitap yahut bilgisayar üzere elektronik cihazların) olağandan fazla kullanımı sırasında ortaya çıkan bir durumdur.

Bu durum, başın ve boynun tekrarlı ve uzun müddet öne eğik konumda tutulması nedeniyle oluşur. Bu duruş bozukluğu ligament, tendon, kas ve kemik yapıları üzerinde mekanik gerilim oluşturur ve servikal omurganın eğriliğini etkileyerek boyun tutulması, uzunluğundan omuzlara ve kollara yayılan ağrı, tansiyonlu baş ağrısı üzere şikayetlere yol açabilir.

“Text neck” terimi birinci defa Dr. Dean L. Fishman tarafından uzun mühlet akıllı telefon ve tablet kullananlarda boyun, baş, omuz ağrısı ve üst ekstremitelerde uyuşma sorunu olarak tanımlanmıştır.

Mobil aygıtları kullanırken baş ve kolların önde olduğu kifotik (kamburlaşma) postürü, “text neck” yahut “turtle neck” olarak isimlendirilmiştir. Text neck’in altı temel semptomu bulunmaktadır; boyun ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, baş ağrısı, uykusuzluk, ellerde karıncalanma ve uyuşma.

Boynun öne eğilmesi baskıyı arttırıyor

Mesajlaşma sırasında başın değişen derecelerde öne hakikat eğilmesi direkt servikal omurgayı tesirler. Örneğin başın öne gerçek 15 derece daima eğilmesiyle boynun üzerine binen yük 12,5 kg, 30 derecede 17,2 kg, 45 derecede 22,1 kg, 60 derecede ise 25 kg’dir. Omurgaya ne kadar mekanik gerilim bindiğini anlamak için, boynun üzerinde 2-4 saat müddetince 8 yaşında bir çocuğun taşınması hayal edilebilir.

Bu bahis çocuklarda daha değerlidir, zira yetişkinlerle karşılaştırıldıklarında rölatif olarak çocukların başları vücutlarına nazaran daha büyük olduğundan, bu tip aygıtları kullandıklarında text neck sendromu görülme riski artar. Text neck sendromu en çok 5. ve 6. omurlarda istenmeyen baskılar yaratır. Sonuçta omurgada erken dejeneratif potansiyel riski oluşturur. Baş önde durumuna sıklıkla öne eğilmiş omuzlar ve kamburlaşmış sırt eşlik eder.

Mesajlaşma boynunun belirtileri

– Ağrılar: Baş yahut uzunluğunda sabit ve bölgesel ağrılar

-Tutulma: Taşınabilir aygıtların kullanımından sonra boynun sağa yahut sola çevirme güçlüğü

– Baş ağrısı: Başın öne hakikat eğimi ile oluşan boyun kaslarında ki gerginliğin baş ağrısı yapması

-Uyuşma yahut ağrı: omuz ve kollara hakikat ilerleyen ağrı ya da uyuşukluk

Mesajlaşma boynunun oluşmasını önlemek için

Mobil aygıt kullanım müddetleri mümkünse sonlandırılmalı,

Kullanım sırasında hakikat duruş korunmalı,

Cihazlar göz hizasında tutulmalı,

Uzun müddetli kullanımlarda sık sık orta verilmelidir.

Düzenli boyun ve sırt kaslarına yönelik postür düzeltici idmanlar de bu duruş bozukluğunun gelişmemesine yardımcı olur.