Devlet Takviyeli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Takviyesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara nazaran, reasürans dayanağı kısmında 1’inci unsurun 1’inci fıkrasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Takviyeli Sistem kapsamında 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 periyodunda akdedilen sigorta kontratlarından kaynaklanan, fakat reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar/prim oranı; sistemin işletilmesini teminen 3 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A hususunun birinci fıkrası çerçevesinde görevlendirilen Özel Riskler İdare Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan hisse için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan hisse için yüzde 110 ve üzeri için reasürans takviyesi devlet tarafından taahhüt edildi.

Söz konusu unsurun 2’nci fıkrasında reasürans takviyesi için uygun bedel, ilgili devirde iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin binde 5’i olarak, devlet dayanağının gerekli olacağı hasar/prim oranına ulaşılması durumunda, ilgili periyotta iptaller düşüldükten sonra yazılan brüt primin yüzde 1,5’i olarak belirlendi.

Reasürans takviyesi gereksiniminin ortaya çıkması durumunda kararın reasürans takviyesini düzenleyen unsura nazaran hesaplanan fiyat, Özel Riskler İdare Merkezi’nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Merkeze ödenecek.

Reasürans takviyesini düzenleyen 1’inci unsurun 2’nci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler, en geç ilgili devrin sonunu takip eden bir ay içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Özel Riskler İdare Merkezi tarafından Bakanlığın ilgili hesabına ödeme yapılacak.

Merkezin vazife ve sorumluluklarının belirlendiği kısma bakıldığında, 1’inci unsurun 2’nci fıkrasında belirtilen meblağların yanlışsız bir biçimde hesaplanmasından, Bakanlığa bildirilmesinden ve gerekli olması halinde Bakanlığa eksiksiz bir biçimde ödenmesinden Özel Riskler İdare Merkezi’nin sorumlu olduğu, ayrıyeten Merkez’in, devlet tarafından 1’inci unsurda belirtilen periyotta taahhüt edilen reasürans takviyesi meblağının azaltılmasına yönelik reasürans mutabakatı yapmaya yetkili olduğu görüldü.

1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bugün prestijiyle yürürlüğe giren bu kararın kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütüyor.