Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 495 bin ton yemlik arpa alım ihalesinin birinci cinsinde teklifleri aldı.

Ticaret kaynakları, en düşük teklifin ton başına 328.9 dolar c&f olduğunun kestirim edildiğini söyledi.

Kaynaklar, TMO’nun şimdi son alım için karar vermediğini belirtti. TMO ihalelerde genelde birkaç tıp pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

En düşük teklifin, İskenderun limanına sevk edilmek üzere 50 bin ton arpa için Viterra tarafından verildiği belirtiliyor.