TOBB Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyon muhasebesine ait bir açıklama yaprı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, “Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zarurî bir gereksinim haline geldi. İş dünyası olarak bu bahiste gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” sözlerini kullandı.

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi, nakdî olmayan kıymetlerin, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak fiyatlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucunda, finansal tablonun ilişkin olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması olarak tanımlanıyor.

Vergi tarz kanuna nazaran, son 3 yılda Yurt İçi ÜFE endeksinde toplamda yüzde 100 artış olursa, içinde bulunulan yılda da yüzde 10’nu aşan bir artış varsa, enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Aktifte yer alan düzeltmeye tabi nakdî olmayan kalemler ise şu formda:

■ Mali duran varlıklar ve menkul kıymetler
■ Maddi duran varlıklar
■ Özel tükenmeye tabi varlıklar
■ Stoklar, birinci unsur ve materyal, ticari mallar
■ Verilen avanslar, depozito ve teminatlar
■ Gerçek olmayan finansman maliyetleri
■ Birikmiş amortismanlar
■ Maddi olmayan duran varlıklar, haklar ve şerefiyeler Pasifte yer alan düzeltmeye tabi mali olmayan kalemler:
■ Özsermaye kalemleri
■ Borçlar
■ Düzeltilmiş kâr/zarar
■ Pasifte yer alan fonlar
■ Karşılıklar