Hüseyin GÖKÇE- ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılacağı 1 Ekim tarihinde en değerli mesaisini seçim öncesi hazırlanacak son büyük torba teklife harcayacak. Pandeminin tahribatını azaltmak ve seçim öncesi toplumun ekonomik istikametten zahmetli bölümlerini kısmen rahatlatacak tedbirleri içeren Torba Kanun teklifinde son evreye gelindi.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere nazaran, bütçeye getirdiği yük konusunda önemli tartışmalar yaşanan kur muhafazalı mevduatın 6 ay yahut 1 yıl uzatılmasına ait düzenleme torba teklife girecek. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında ödemesiz devir seçeneği masaya getirilirken, bunun seçim sonrasına sarkacak formda belirlenebileceği söz ediliyor. Çalışanlara nakit olarak ödenen yemek fiyatlarının gelir vergisi ve SGK priminden muaf tutulmasına yönelik bir husus yanı sıra kamuoyundan gelen reaksiyonlara karşın, enflasyon muhasebesinde uygulama tarihinin geri çekilmesine yönelik bir husus olmayacak.

Önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılması öngörülen seçimlerin öncesinde tesirleri görülecek birtakım kritik tedbirleri içeren torba kanun teklifi üzerinde çalışmalar devam ediyor. TBMM tatilde olmasına karşın uzun müddettir başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlıkların bürokratları uzun müddettir torba hazırlıkları için mesailerinin değerli kısmını Meclis’te geçiriyorlar. Bir yandan 2023 yılı bütçesi hazırlanırken, öbür yandan da torba teklife yavaş yavaş son formu veriliyor.

DÜNYA’nın aldığı bilgilere nazaran torba kanun teklifinde yer alması beklenen kimi kritik hususlar şöyle:

Borç yapılandırmada birinci taksit seçim sonrasına kalabilir

Son olarak geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve ödemeleri hala devam eden yapılandırma düzenlemesi, bu torba teklifin de değerli ögelerinden birisini oluşturacak. Bu teklifte daha evvelkilerden farklı olarak ödemesiz periyot seçeneğinin de gündemde olduğu kaydediliyor. Şayet bu seçenek torbaya girer ve ödemesiz devir 6 ay olarak belirlenirse, yapılandırmaya giren borçların birinci taksit ödemesi seçim sonrasına kalacak. Yapılandırmada daha evvelkilerden farklı olarak müracaat müddetinin de uzun tutulması bekleniyor. Bu müddet yılbaşına kadar verilebilecek. Ayrıyeten, daha evvelki yapılandırmalarda taksitlerini aksattığı için yapılandırma kaynaklı hakkını kaybedenlere yeni bir hak verilmesi üzerinde çalışma yapılıyor.

Öte yandan teklifin yapılandırmayla ilgili kısmında, muhakkak şartlara bağlı olarak tahsil edilmesi mümkün olmayan 90 milyar lira civarındaki kamu alacağının silinmesine yönelik bir kararın yer alması bekleniyor.

Daha evvel getirilen matrah affıyla ilgili, işletmelere yeni bir imkan verilip verilmemesi konusunun da gündemde. Lakin bunun torba teklife girip girmeyeceği şimdi netlik kazanmadı.

KKM’de müddet uzatımı gündemde

Kurda yaşanan artışın suratını kesmek maksadıyla uygulanmaya başlanan kur muhafazalı mevduat sisteminde, yeni bir mühlet uzatımına ait bir unsurun teklifte yer alması bekleniyor. Mühlet uzatımı konusunda 30 Haziran ve 31 Aralık 2023 tarihlerinin gündemde olduğu kaydediliyor.

Nakit ödenen yemek fiyatına vergi muafiyeti

Çalışanların yemek fiyatını nakit ödeyen patronlara yönelik bir vergi muafiyeti geliyor. Hala yemek çekleri aracılığıyla yapılan ödemelerde vergi muafiyeti uygulanırken, nakit yapılan ödemelerden gelir vergisi ve SGK primi kesintisi yapılıyor. Torba teklifte bu ödemeden vergi ve prim kesintisinin kaldırılmasını içeren bir düzenlemenin yer alması bekleniyor. Buna ait açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından evvelki gün İTO’da düzenlenen toplantıda da kamuoyuna duyurulmuştu.

TORBADA NELER VAR?

■ Kur muhafazalı mevduata 6 ay yahut 1 yıl müddet uzatımı gündemde.

■ Enfl asyon muhasebesine uygulama geriye çekilmeyecek.

■ Yapılandırmada birinci taksit seçim sonrasına.

■ Yapılandırmada ödemesiz periyot seçeneği masada.

■ Çalışana nakit ödenen yemek fiyatlarına gelir vergisi muafiyeti geliyor.