Trendyol; strateji, gaye ve aksiyonlarını içeren Sürdürülebilir Tesir Planı’nı açıkladı. Çalışma ile kendi operasyonlarını ve bedel zincirini dönüştüren Trendyol, çevresel ve toplumsal problemlerin tahlili için öncülük etmeyi hedefliyor.

Trendyol’dan yapılan açıklamaya nazaran, sürdürülebilirlikle ilgili yol haritası niteliğindeki planda, Trendyol’un dünya ve insan odağında belirlenen öncelik alanlarında atacağı adımlar paylaşıldı.

Trendyol Sürdürülebilir Tesir Planı’nın ön çalışmaları kapsamında, Trendyol grubu, müşterileri, satıcıları, tedarikçileri ile akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla paydaşın görüşlerine başvuruldu.

Paydaşlar nezdinde yapılan anket sonuçları, dünya trendleri ve kümenin öncelikleri göz önüne alınarak gerçekleştirilen önceliklendirme tahlilinde, dünya ve beşere dair öncelikli bahisler; “ambalaj idaresi, satıcı ve tedarikçi uyumluluğu, atık idaresi, eser çevresel tesiri, çeşitlilik ve kapsayıcılık, eser güvenliği ve kalitesi, yetenek geliştirme ve elde tutma, toplumsal yatırımlar, karbon emisyonları ve sürdürülebilir eser seçenekleri” olarak belirlendi.

Trendyol kurduğu Paydaş Diyalog Platformu çatısı altında kanaat liderleri ve bu alanda uzun müddettir kıymet yaratan profesyonellerin de görüşlerini alarak Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları doğrultusunda tesir stratejisini son haline getirdi.

E-ticaret dalının sürdürülebilirlikle ilgili en kıymetli husus başlıklarından biri olan ambalaj konusunda net amaçlar belirleyen Trendyol, öncelikli taahhütleri ortasında 2025 yılına kadar kendi eserlerinin ambalaj gereçlerinin tamamının sertifikalı kaynaklardan sağlanması, eserlerin tamamının sürdürülebilir etiketlere sahip olması, 2023 sonunda kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir olan plastik ambalajlarının yüzde 70 geri dönüştürülmüş materyalden üretilmesi ve 2025 yılı sonuna kadar tüm lojistik operasyon tesislerinin sıfır atık sertifikalı olması maksatlarını paylaştı.

Trendyol, 2030 yılına kadar kendi eserlerinin yüzde 20’sinin yüzde 100 sürdürülebilir gereçlerden üretilmesini, 2030 yılı sonuna kadar ana tedarikçilerinin hepsinin çevresel, toplumsal ve yönetişim (ÇSY) kriterleri açısından denetlenmesini ve bu kriterlere yüzde 100 uyumlu olmasını hedefliyor. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarında karbon nötr olma taahhüdünde bulunan Trendyol, 2050 yılına kadar paha zinciri dahil karbon nötr olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir Tesir Planı’nda ayrıyeten “eşit işe eşit ücret” unsurunu destekleyerek çalışma ortamında eşitliğin sağlanması, Trendyol’daki çeşitliliği ve iştiraki artırma, çeşitlilik kültürünü geliştirme, en yeterli patron olma, çalışanların yetenek gelişimine yatırım yapma gayeleri de detaylı biçimde ortaya konuyor. Plan, 2023 yılında Trendyol ile e-ticaret yapan KOBİ sayısı ve Trendyol bayan girişimcilik programındaki bayan satıcı sayısının artırılması maksatlarını de içeriyor.

Trendyol, paydaşları ile birlikte belirlediği toplumsal sorumluluk öncelikleri kapsamında oluşturduğu toplumsal sorumluluk projeleri ile yarattığı müspet etkiyi artırırken, çalışanlarının iştirakiyle gerçekleşecek gönüllülük aktiviteleri ile toplumsal ve çevresel problemlerin tahlilinde etkin rol oynamayı da amaçlıyor.

Toplum ve tüm paydaşları için bedel yaratma anlayışıyla toplumsal sorumluluk projeleri geliştiren Trendyol, 2 yıl evvel başlattığı Sepette Uygunluk Hareketi ile müşterilerinin toplumsal sıkıntıların tahliline ortak olmasını sağlıyor.

56 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan Trendyol Sepette Uygunluk Hareketi, STK’ların elde ettikleri gelirle ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına katkı sağlıyor.

“Sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz”

Yol haritasına ait değerlendirmelerde bulunan Trendyol Kümesi Lideri Çağlayan Çetin, samimi, şeffaf, paydaş iş birliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulundukları tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaya uğraş ettiklerini belirtti.

Trendyol olarak uzun soluklu ve kapsayıcı bir sürecin içinde olduklarını aktaran Çetin, şunları kaydetti: “Danışmanlarımız, paydaşlarımız ve kanaat başkanlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonucunda belirlediğimiz yol haritamız, sürdürülebilirlik amaçlarımıza ulaşmak için atacağımız adımları, taahhütleri ve sorumlu iş uygulamalarını açık ve net olarak ortaya koyuyor. Bu tesir planını oluştururken samimi, şeffaf, paydaş iş birliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası olmasına uğraş ettik. Sürdürülebilirlik sürecini; çevresel tesirler, toplumsal fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı da içeren geniş bir yelpazede tüm boyutlarıyla kıymetlendiriyoruz. Trendyol olarak büyümeye yönelik adımlarımızı atarken hizmetlerimiz, paydaşlarımız ve entegre bedel zincirimizle sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesine, dünyamızın muhtaçlık duyduğu olumlu değişimin desteklenmesine ve elde edilecek yararın artmasına katkı sağlamayı arzuluyoruz. Derinlemesine ve uzun periyodik tahliller doğrultusunda stratejik kararları da beraberinde getiren bu süreçte güçlü adımlar atmaya hazırız. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm paha zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Böylelikle tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz.”