TSE’den yapılan açıklamaya nazaran, Büyükdede ile TSE Lideri Mahmut Sami Şahin, Ankara-Temelli’de inşaatı devam eden Enstitünün Kalite Yerleşkesi’nde incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükdede, ziyarette yaptığı konuşmada, yerleşkenin yakın coğrafyada gibisi bulunmayan, son teknolojilerle donatılmış laboratuvarları ve teknik eğitim üssünü ihtiva edeceğini bildirdi.

“Güçlü Türkiye’ye yakışır kampüs”

Bu sayede, sanayicilerin test ve belgelendirme gereksinimleri için yurt dışında harcamak zorunda kaldıkları büyük meblağların Türkiye’de kalacağını vurgulayan Büyükdede, şu değerlendirmede bulundu:

“TSE’nin Kalite Yerleşkesi, tamamlandığında büyük ve güçlü Türkiye’ye yakışır bir merkez olacak. En son teknolojiye sahip laboratuvarlara ve teknik eğitim üssüne konut sahipliği yapacak bu yerleşke tamamlandığında TSE, Ulusal Teknoloji Atılımı vizyonumuza çok daha büyük katkılar verecek, vaktin getirmiş olduğu yeni dönüşümlerin gerektirdiği hizmetleri geniş bir yelpazede sunabilecek. Burası tıpkı vakitte teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik bilginin ve sermayenin yurt içinde kalması, ulusal yetkinliklerin oluşması ve insan kaynağının geliştirilmesi üzere stratejik kazanımların önünü açacak, TSE, bölgemizin en aktif kuruluşlarından, en değerli oyuncularından biri haline gelecek.”

“Ankara Kalite Yerleşkesi, ‘Türkiye Yüzyılı’nın yatırımı”

Şahin de, iktisadın lokomotif bölümü sanayicilerin beklentileri doğrultusunda aktüel gereksinimlerini karşılayacak, gelecekteki yenilikleri de kapsayacak son teknolojilerle donatılmış laboratuvarlara sahip bulunmanın elzem olduğunu bildirdi.

Kampüs inşaatında arazinin mümkün olduğunca ekonomik ve verimli kullanılmasına dikkat edildiğini belirten Şahin, “Kampüste sıfır atık sistemi hedeflenirken burasının yeşil bina sertifikasına sahip yerleşke olması amaçlandı. Atıklar kaynağında ayrıştırılacak, uygun koşullarda toplanacak. Ayrıyeten depolanması, bertaraf sistemine gönderilmesi hedefiyle atık toplama merkezi oluşturulacak. Bu yerleşke ve içindeki binalar ısınma ve aydınlatmada güç verimliliği, atık suların bahçe suyu kullanımı maksatlı dönüştürülmesi, doğal aydınlatmadan yararlanma, tabiat dostu yapı gereci kullanılması üzere birçok açıdan da mimari tasarlama basamağında planlandığı için etrafa hassas ve güç verimli yapılar olarak hizmet verecek.” sözlerini kullandı.

Şahin, yerleşkenin en değerli özelliğinin güneş tarlalarıyla kendi gücünün bir kısmını güneşten sağlayabilecek formda planlanması olduğuna dikkati çekerek, projede, ülkenin kültürüne, tarihi dokusuna uygun, sağlıklı ve nizamlı iş imkanı sağlaması için yatay mimari tercih edildiği bilgisini verdi.

TSE’nin test ve deney hizmeti verdiği alanlar dışında, nükleer güç, ulaşım sistemleri, bilişim teknolojileri üzere öncelikli alanlarda laboratuvar altyapısı kurmasının planlandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

“Bu laboratuvarlar yalnızca test ve kalibrasyon için değil, sanayicimize dönük bir eğitim merkezi haline gelecek. Sektörel ve bölgesel gereksinimler doğrultusunda mevcut laboratuvarlarımıza yeni kısımlar ve ek laboratuvarlar kurulması mümkün olacak. Yerleşkemiz tamamlandığında, her türlü uygunluk kıymetlendirme, test, sertifikasyon, kalibrasyon, deney ve belgelendirme hizmeti verilebilecek altyapıya sahip olacağız. Ankara Kalite Yerleşkesi, üretimin, verimliliğin, muvaffakiyetin, dijitalin, sürdürülebilirliğin ve ‘Türkiye Yüzyılı’nın yatırımı. Bu yerleşke global rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek siyasetlerimize yardımcı olacak. Sürdürülebilir büyüme, yenilikçi ve yüksek katma bedelli üretim ve ihracata dayalı büyümemize katkı verecek. Türk endüstrisinin rekabetçi eser ve hizmet sunmasında, kıymet zincirlerinde hisse sahibi olmasında anahtar olan bu yatırımla ulusal atılımlarımızı gerçekleştirecek, Enstitümüzün biriktirdiği deneyim, tecrübe ve yetkinlikleri üst noktalara taşıyacağız.”