Mehmet KAYA

ANKARA – Dünya Aferez Birliği Lideri Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, bireylerin kendi savaşçı kan hücreleriyle genetik casuslar kullanılarak yapılan immünoterapinin geleceğin aktif tedavilerden biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu alana yatırım yapması gerektiğini söyledi. “Türkiye immünoterapide bölge üssü olabilir” diyen Prof. Dr. Altuntaş, 14-18 Mayıs tarihlerinde yapılan 40. Amerika Aferez Derneği (ASFA) Kongresinde de immünoterapinin geniş yer tuttuğunu bildirdi.

Aynı vakitte Ankara Onkoloji Eğitim-Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yıldırım Beyazıt Ünv. Öğretim Üyesi olan Fevzi Altuntaş, kongre ve immünoterapideki gelişmeler hakkında bir küme gazeteciye bilgi verdi.

CAR-T hücresi kullanılarak yapılan şahsileştirilmiş tedavilerde araştırmaların 2016 sonrasında süratle arttığını bildiren Prof. Dr. Altuntaş, gelecek vadeden bir araştırma konusu olarak görüldüğünü ve bütün ülkelerde çalışmaların şimdi çok yeni olduğunu kaydetti. Türkiye’nin bu alanda teşebbüste bulunmasının olumlu bir adım olacağını bildiren Fevzi Altuntaş, Türkiye’nin hali hazırdaki teknik bilgi altyapısının bu çalışmalara başlamak için yeterli durumda bulunduğunu kaydetti.

Hematolojik kanserlerin tedavisinde kıymetli ilerlemeler olduğunu, hastaların bu tedavilere erişiminin öne çıkan zorluk olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, tedavi rehberlerinin geliştirilmesi, takımların eğitimi ve tedavinin yan tesirlerinin azaltılmasının başka gereklilikler olduğunu bildirdi.

Türkiye’de 90’ın üzerinde kök hücre nakli merkezinde 4700 nakil yapıldığını, bunlardan yaklaşık 2300’ünün allojenik kök hücre nakli olduğunu bildiren Altuntaş, Türkiye’nin  immünoterapi merkezi olmada en uygun ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Altuntaş şunları vurguladı:

 “CAR T hücre tedavisi ile ilgili en büyük telaş, finansal olarak yüksek maliyetidir.
Amerika’da mevcut iki tedavi eserinden biri 475,000 dolar başkası 373,000 dolar civarıdır. Avrupa’da ise ülkelere nazaran değişmekle birlikte 250.000 doların üzerindedir. Daha büyük soru, tüm dünyada sıhhat sigorta ve geri ödeme kurumlarının CAR T-hücre tedavisini ödeyip ödeyemeyeceğidir. Bu nedenle ülkemiz üzere gelişmekte olan ve mali kaynakları hudutlu olan ülkeler, CAR T hücre tedavisi ile ilgili geri ödeme siyasetleri üzerinde çalışmalıdır. Bu nedenle kıymet yahut sonuç temelli üzere çeşitli fiyatlandırma modelleri geliştirilmelidir. Maalesef, bu fiyat yüksekliği ile bırakın gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş Batı ülkelerinin birçoklarında hastaların çok büyük kısmı bu tedavilere ulaşamayacaktır. Bu eserler tesirli olsa bile ne gelişmekte olan ülkelerde ne de gelişmiş ülkelerin birçoklarında sürdürülebilir bir kullanım alanı bulamayacaktır.”