Muş, bakanlıkta Malezya Kıdemli Memleketler arası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakanların başkanlıklarında Ortak İktisat ve Ticaret Kurulunun birinci toplantısı yapıldı. Sonrasında, iki ülke ortasında Hür Ticaret Mutabakatı’nı Revize Eden 1 No’lu Protokol ile Ortak İktisat ve Ticaret Kurulu Toplantı Tutanağı İmza Merasimi yapıldı.

Muş, açılacak yeni sayfanın temelini bugün prestijiyle revize ettikleri Türkiye Malezya Özgür Ticaret Mutabakatıyla attıklarını söyledi. Malezya’nın ulaşılan 3,5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye’nin Güney Doğu Asya’da önde gelen ticaret ortaklarından birisi olduğunu belirten Muş, “Bugün imzaladığımız revize protokolle halihazırda mal ticareti temelinde olan hür ticaret mutabakatımızı hizmet ticareti ve yatırım hususlarının dahil edilmesiyle çok daha kapsamlı hale getiriyoruz.” sözünü kullandı.

Yüksek katma bedelli hizmet dallarının gelişimine imkan tanıyacak, verimli uygulamalarla ekonomik öngörülebilirliği artırarak iki ülke ortasında ticareti ve yatırımı teşvik edecek bir paydaşlık modelini tesis ettiklerini bildiren Muş, “Bu mutabakatla Türkiye ve Malezya global iktisadın halihazırdaki kuvvetli iklimiyle iş birliklerini daha da güçlendirecek ve ticari alakalarını daha derin biçimde geliştirme imkanına kavuşacaktır. Mutabakatla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi ve kültürel bağlarımızı kalıcı ekonomik bağlarla destekleme vizyonunun Malezya nezdinde bir defa daha teyit edildiği kanısındayım. Bu muahedenin güzel olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Muş, global iktisadın meşakkatli bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, tek taraflı ticari korumacılık siyasetlerin artışı ve tesirinin azalmasına karşın hala varlığını sürdüren salgının global ticarette tüm dinamikleri derinden sarsarak yeni bir sürece girilmesine yol açtığını vurguladı.

Tüm bunların yanı sıra yapısı prestijiyle bölgesel olmakla birlikte tesirleri bakımından global ölçekli siyasi tansiyonların mevcut istikrarsızlığı daha da artırdığını lisana getiren Muş, şunları kaydetti:

“Bu süreçte ekonomik bağlardaki kazan kazan ideolojisinin yok sayılmasının global ticarete ne üzere ziyanlar verebileceğini ve ticaret diplomasisinin ehemmiyetini tekrar idrak ettik. Türkiye olarak bu süreçleri hakikat halde tahlil ederek hem dünya arz güvenliğini hem de özel bölümün önceliklerine yönelik kritik adımlara öncülük ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bunun sonucunda ticaret diplomasisini aktif ve verimli kullanımı sayesinde inşa edilen yeni iş birlikleri ve özel bölümümüzün yüksek çabalarıyla Türkiye’nin ihracatını 2021’de 225 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarttık. Mevcut global zorlukları aşabilmemizde ve ihracat rekorları kırabilmemizde geçmiş devirde tesis ettiğimiz hür ticaret mutabakatlarının bir çıpa misyonu gördüğüne ve süratle ileriye sıçrayabilmemizde kıymetli rol oynadığına inanıyorum. Bugün revize ettiğiniz mutabakatın yürürlüğe girmesiyle hem Türkiye hem Malezya ticaretin ve yatırımların süratle gelişeceği rekabetçi bir yapıyı inşa edecek, global aksiliklere karşı hem ikili hem de çok taraflı bağlantılarını geliştirebilmek ismine güçlü bir çıpaya sahip olacaktır. Malezya iktisadının salgın sonrası yakaladığı güçlü büyüme ivmesiyle kısa müddette global alanda daha değerli bir oyuncu haline geldiğine şahit olduk. Malezya’nın bu süratli gelişimini yakından izliyoruz. Önümüzdeki devirde revize mutabakatımızın yürürlüğe girmesi ve daha ağır temaslarla Türkiye Malezya mevcut muvaffakiyet öykülerinin göstergesi niteliğinde olacak iş birlikleri ve paydaşlıklar kurulmasını heyecanla bekliyoruz. Revize muahedenin iki ülkeye iyi olmasını temenni ediyorum.”

Mal ticareti gümrük vergisiz gerçekleşecek

Bakan Mohamed Azmin Ali’de imzalan mutabakatla mevcut hür ticaret muahedesinin kapsamının geliştirildiğini belirterek, yalnızca mal ticaretinde değil hizmetlerin, yatırım ve elektronik ticaretinde kapsam içine alındığını tabir etti.

Genişletilmiş muahedenin sağlayacağı yararlara değinen Azmin Ali, mutabakatla birlikte Türkiye, Malezya ortasındaki mal ticaretinin gümrük vergisiz gerçekleşeceğini kaydetti.