Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2022 periyoduna ait Milletlerarası Yatırım Konumu (UYP) datalarını açıkladı.

Buna nazaran, kasımda 2021 sonuna kıyasla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 4,9 artışla 302,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 4,3 yükselişle 567,3 milyar dolar oldu. Böylelikle, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı biçiminde tanımlanan net UYP, kasımda eksi 265,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Net UYP, 2021 sonunda eksi 255,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi kasımda 2021 sonuna nazaran yüzde 10,1 artışla 122,4 milyar dolar, başka yatırımlar kalemi yüzde 1,5 azalışla 119,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu devirde öbür yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5,7 azalarak 48,6 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve öbür sermaye), piyasa pahası ile döviz kurlarındaki değişimlerin de tesiriyle kasımda 2021 sonuna nazaran yüzde 8,6 artışla 153,8 milyar dolara çıktı.

Portföy yatırımları 91,2 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, kasımda 2021 sonuna nazaran yüzde 5,6 azalarak 91,2 milyar dolara indi.

Aynı devirde yurt dışı yerleşiklerin pay senedi stoku yüzde 43,3 artışla 26,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 65,2 düşüşle 1,2 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 10,6 azalarak 40,5 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, kasımda 2021 sonuna nazaran yüzde 5,4 artarak 322,3 milyar dolara ulaştı. Birebir devirde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 19,0 artarak 41,4 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 30,5 yükselerek 12,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,0 azalarak 58,4 milyar dolar olurken, başka bölümlerin toplam kredi stoku yüzde 2,2 artarak 99,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.