Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Taşınabilir Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) ismine bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan İddiası Medya ve Reklam Yatırımları 2022 birinci 6 Ay Raporu açıklandı.

Rapora nazaran, TV reklam yatırımları, yılın birinci yarısında geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 61 artarak tarih boyunca gerçekleşen en süratli büyüme oranına ulaştı. 5 milyar 434 milyon TL olarak raporlanan televizyon yatırımları, medya ve reklam bölümü yatırımlarının yüzde 42,6’sını oluşturdu. Toplam (organize ve direkt) medya bölümü yatırımları ise 25 milyar 269 milyon TL olarak açıklandı.

Raporlanan kanallar arzında yüzde 18 düşüşe karşın gerçekleşen yatırım artışı fiyat enflasyonundan kaynaklandı. Raporlanmayan kanallar da, bilhassa haber ve spor kanalları, süren yüksek talep ve gerçekleşen fiyat enflasyonundan ağır halde etkilendi ve buna bağlı olarak yatırımları önemli oranda arttı.

Toplam pazardaki süratli artışa paralel olarak birçok dalın de yatırımları artırdı. Bilhassa e-ticaret kategorisi son yıllardaki süratli yükselişine kesintisiz devam etti.

Yüzde 58’i direkt satın almadan oluştu

Dijital medya yatırımlarında, organize reklam dalı (dijital partnerler) toplam dijital yatırımın yüzde 42’sini, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de kapsayan direkt satın alımlar ise yüzde 58’ini oluşturdu.

Dijital medya yatırımları, dijital partnerler 5 milyar 911 milyon, direkt satın alma 8 milyar 162 milyon olmak üzere toplam toplam dijital yatırımlar 14 milyar 73 milyon olarak raporlandı. Ocak-haziran devrinde dijital reklam yatırımları 2021’ın birinci yarısına nazaran yüzde 78 büyüdü.

2021’de genel büyümeden daha yüksek büyüme performansı gösteren görüntü yatırımları yüzde 123’lük artış ile yüzde 34,3 hisseye ulaşırken, toplumsal medya yatırımları ise toplam yatırımlardan yüzde 43’lük bir hisse aldı. Raporda, 2021 birinci 6 ay toplumsal medya yatırımları tarifi ile 2022 birinci 6 ay tarifi farklılık gösterdiğinden büyüme olarak karşılaştırılmamasına dikkat çekildi.

Yüzde 76’sı taşınabilir cihazlara

2022 yılı birinci yarısında “reklamın yayınlandığı aygıt türü” kategorisine nazaran, dijital medya yatırımlarında taşınabilir aygıtların hissesi yüzde 76 oldu. 2021 yılında 5 milyar 369 milyon TL’lik yatırıma sahip olan taşınabilir aygıt medya yatırımı 2022’de 10 milyar 643 milyon TL’ye ulaştı.

2022 birinci yarı sonuçlarına nazaran, salgının tesirinin yok olmasıyla Türkiye’de en fazla büyüyen mecra, yüzde 97,6 büyüme oranıyla açık hava oldu.

Açık hava kesimine yeni katılan reklam alanları, açık havanın toplam cirosunu oluşturan “reklam üniteleri”, “büyük alanlar” ve “dijital açık hava” kategorilerinin ciro içindeki dağılım oranlarını etkiledi ve bilhassa dijital açık havanın hissesi manalı bir büyüklüğe ulaştı.

Radyolar 2022 yarıyılda başarılı

Rapora nazaran, 2022’nin birinci 6 ayı radyolar için hayli başarılı geçerken, ocak ayından itibaren tüm nesillerde yüksek performans yakalandı. 2021 birinci 6 aya nazaran yüzde 93,5 büyüme oranıyla 317 milyon TL yatırım raporlandı.

Yazılı basındaki büyüme, birinci 6 aya nazaran yüzde 25 olarak gerçekleşerek 249 milyon TL’ye ulaştı. Mecmua ve gazete toplamından oluşan yazılı basın, performansı ve gelişimi açısından “offline” mecralar ortasında geride kalan tek mecra oldu.

2021 yılının tıpkı devrine nazaran gazete yüzde 24 artarken mecmua tarafındaki artış yüzde 26 olarak gerçekleşti. 2022 son çeyrek ve 2023 yılında gazete tirajlarının düşme eğiliminde olacağı öngörüldü.